Zľavy v ubytovacích zariadeniach HOREZZA


Vojnoví veteráni majú od 1. apríla 2017 v ubytovacích zariadeniach akciovej spoločnosti Horezza zľavu na ubytovanie vo výške 25 %, vrátane raňajok. Zmluva na poskytovanie zliav je uzatvorená do konca roka 2019. Zľavy sa týkajú aj manžela či manželky alebo druha či družky, ktorí žijú s vojnovým veteránom v spoločnej domácnosti a majú rovnaký trvalý pobyt. Vzťahuje sa tiež na ich deti a vnúčatá s nimi ubytované.

Zľava sa poskytuje v termínoch odsúhlasených spoločnosťou HOREZZA, a.s. podľa kapacitných možností jej ubytovacích zariadení. Ubytovanie je možné rezervovať najskôr jeden mesiac vopred pred plánovaným nástupom na pobyt. Úhrada pobytu bude zo strany oprávnených osôb realizovaná na recepcii príslušného ubytovacieho zariadenia pri nástupe na rezervovaný pobyt.
Dohodnuté zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami na ubytovanie. Zľavy na ubytovanie budú poskytnuté z ceny ubytovania podľa platného cenníka uvedeného na http://granithotels.sk/.

Zľavy sa týkajú všetkých ubytovacích zariadení akciovej spoločnosti Horezza, ktorej zakladateľom je rezort obrany. Spoločnosť HOREZZA, a.s. poskytuje vojnovým veteránom a doprevádzajúcim osobám v jednotlivých zariadeniach aj ďalšie benefity:
 • hotel Granit PIEŠŤANY, kúpeľný ústav ***
   - bezplatný vstup do bazénov v čase otváracích hodín počas celej doby pobytu
   - bezplatné absolvovanie jednej liečebnej procedúry uvedenej v prílohe č. 1 pri pobyte dlhšom ako 2 noci
   - bezplatné absolvovanie dvoch liečebných procedúr uvedených v prílohe č. 1 pri pobyte dlhšom ako 5 nocí

 • hotel Granit TATRANSKÉ ZRUBY, klimatické kúpele ***
  - bezplatné absolvovanie jednej liečebnej procedúry uvedenej v prílohe č. 2 pri pobyte dlhšom ako 2 noci,
  - bezplatné absolvovanie dvoch liečebných procedúr uvedených v prílohe č. 2 pri pobyte dlhšom ako 5 nocí

 • hotel Granit SMREKOVICA ***
  - bezplatný vstup do wellness zariadenia v čase otváracích hodín počas celej doby pobytu

 • hotel Granit ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA ***
  - bezplatný vstup do bazéna v čase otváracích hodín počas celej doby pobytu


Pred absolvovaním vybraných liečebných procedúr sú oprávnené osoby povinné predložiť svoju zdravotnú dokumentáciu a podstúpiť jednorazovú lekársku prehliadku. Oprávnené osoby staršie ako 74 rokov sú povinné podstúpiť jednorazovú lekársku prehliadku pred absolvovaním akejkoľvek liečebnej procedúry podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2. Jednorazová lekárska prehliadka je spoplatnená podľa platného cenníka. Poplatok pre oprávnené osoby za jednorazovú lekársku prehliadku je po zľave 20 eur. 

Príloha č. 1: Cenník poskytovaných služieb hotel Granit Piešťany – kúpeľný ústav Otvoriť PDF dokument
Príloha č. 2: Cenník poskytovaných relaxačných služieb hotel Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele Otvoriť PDF dokument


Ubytovanie objednávajte na http://granithotels.sk/

Zmluva je zverejnená na https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2877558


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu