Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií za roky minulé


Organizácia

Vystavené

PDF

Výročná správa Bytovej agentúry rezortu MO SR za rok 2017

2.5.2018

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2017

30.4.2018

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2017

25.4.2018

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS za rok 2017

24.4.2018

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS za rok 2017

24.4.2018

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2017

24.4.2018

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2017

17.4.2018

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie za rok 2017

29.3.2018

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Bytovej agentúry rezortu MO SR za rok 2016

26.5.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VHÚ za rok 2016

28.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2016

27.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2016

27.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS za rok 2016

25.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS za rok 2016

25.4.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2016

15.3.2017

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2015

9.5.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2015

9.5.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2015

2.5.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2015

2.5.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2015

26.4.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS Liptovský Mikuláš za rok 2015

13.4.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS Liptovský Mikuláš za rok 2015

13.4.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského technického skúšobného ústavu Záhorie za rok 2015

13.4.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2015

17.3.2016

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2014 2.7.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2014

11.5.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2014

5.5.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2014

28.4.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2014

28.4.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ordinariátu OS a OZ SR za rok 2014

27.4.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2014

20.4.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS Liptovský Mikuláš za rok 2014

20.4.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS Liptovský Mikuláš za rok 2014

20.4.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského technického skúšobného ústavu Záhorie za rok 2014

8.4.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2014

30.3.2015

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2013

12.5.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť za rok 2013

7.5.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2013

3.5.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2013

2.5.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2013

29.4.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ordinariátu OS a OZ SR za rok 2013

29.4.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2013

25.4.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS Liptovský Mikuláš za rok 2013

17.4.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS Liptovský Mikuláš za rok 2013

17.4.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského technického skúšobného ústavu Záhorie za rok 2013

2.4.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2013

26.3.2014

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti ÚVN Ružomberok za rok 2012

16.5.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2012

16.5.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS Liptovský Mikuláš za rok 2012

2.5.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS Liptovský Mikuláš za rok 2012

2.5.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2012

2.5.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2012

29.4.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2012

26.4.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť za rok 2012

26.4.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2012

26.4.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ordinariátu OS a OZ SR za rok 2012

22.4.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského technického skúšobného ústavu Záhorie za rok 2012

4.4.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2012

21.3.2013

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2011 11.5.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2011 10.5.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Územnej vojenskej správy Žilina za rok 2011 9.5.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2011 6.5.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Územnej vojenskej správy Košice za rok 2011 6.5.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2011 1.5.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Územnej vojenskej správy Banská Bystrica za rok 2011 26.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa o činnosti AOS Liptovský Mikuláš za rok 2011 26.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa o hospodárení AOS Liptovský Mikuláš za rok 2011 26.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2011 23.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Územnej vojenskej správy Bratislava za rok 2011 23.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Ordinariátu OS a OZ SR za rok 2011 19.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Vojenského technického skúšobného ústavu Záhorie za rok 2011 19.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Územnej vojenskej správy Trnava za rok 2011 19.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Územnej vojenskej správy Nitra za rok 2011 16.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Územnej vojenskej správy Prešov za rok 2011 16.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť za rok 2011 5.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Územnej vojenskej správy Trenčín za rok 2011 5.4.2012 Otvoriť PDF dokument
Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2011

14.3.2012

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2010

12.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VTSÚ Záhorie za rok 2010

9.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2010

9.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského folklórneho súboru Jánošík za rok 2010

5.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Prešov za rok 2010

5.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Banská Bystrica za rok 2010

5.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2010

4.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Košice za rok 2010

4.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Žilina za rok 2010

3.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS Liptovský Mikuláš za rok 2010

2.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS Liptovský Mikuláš za rok 2010

2.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Bratislava za rok 2010

1.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2010

1.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2010

1.5.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Nitra za rok 2010

28.4.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Trnava za rok 2010

19.4.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ordinariátu OS a OZ SR za rok 2010

11.4.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Trenčín za rok 2010

11.4.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2010

21.3.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť za rok 2010

21.3.2011

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2009

15.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica za rok 2009

12.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Žilina za rok 2009

7.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Košice za rok 2009

7.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS Liptovský Mikuláš za rok 2009

7.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS Liptovský Mikuláš za rok 2009

5.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Bratislava za rok 2009

5.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského folklórneho súboru Jánošík za rok 2009

3.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Prešov za rok 2009

3.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Banská Bystrica za rok 2009

3.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2009

3.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ordinariátu OS a OZ SR za rok 2009

3.5.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2009

30.4.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Nitra za rok 2009

30.4.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2009

30.4.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského technického skúšobného ústavu Záhorie za rok 2009

12.4.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Trnava za rok 2009

12.4.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Trenčín za rok 2009

12.4.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2009

12.4.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť za rok 2009

8.4.2010

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Košice za rok 2008

07. 05. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Banská Bystrica za rok 2008

07. 05. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Bratislava za rok 2008

06. 05. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Žilina za rok 2008

04. 05. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Trnava za rok 2008

04. 05. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica za rok 2008

30. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť za rok 2008

29. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2008

29. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2008

29. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského technického skúšobného ústavu Záhorie za rok 2008

29. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti AOS Liptovský Mikuláš za rok 2008

29. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení AOS Liptovský Mikuláš za rok 2008

29. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského folklórneho súboru Jánošík za rok 2008

29. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2008

29. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Nitra za rok 2008

28. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín za rok 2008

28. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Prešov za rok 2008
Informácie o verejnom odpočte

28. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2008

28. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Trenčín za rok 2008
Informácie o verejnom odpočte

06. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ordinariátu OS a OZ SR za rok 2008

06. 04. 2009

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR za rok 2007

25. 06. 2008

Otvoriť PDF dokument

AOS Liptovský Mikuláš - Výročná správa o hospodárení za rok 2007

17. 06. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť za rok 2007

30. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Bratislava za rok 2007

16. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok za rok 2007

15. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2007

14. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Ordinariátu OS a OZ SR za rok 2007

13. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Banská Bystrica za rok 2007

07. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2007

07. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa príspevkovej organizácie Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany za rok 2007

06. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Nitra za rok 2007

06. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Košice za rok 2007

05. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského folklórneho súboru Jánošík za rok 2007

02. 05. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Nitra za rok 2008

30. 04. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa VŠC Dukla Banská Bystrica za rok 2008

29. 04. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Trnava za rok 2008

25. 04. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za rok 2007

24. 04. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Trenčín za rok 2007

21. 04. 2008

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Územnej vojenskej správy Prešov za rok 2007

16. 04. 2008

Otvoriť PDF dokument

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR so sídlom v Bratislave

24. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Územná vojenská správa Žilina

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Územná vojenská správa Prešov

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Územná vojenská správa Bratislava

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Územná vojenská správa Trenčín

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Vyššia vojenská správa Banská Bystrica

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Územná vojenská správa Trnava

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Územná vojenská správa Nitra

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Územná vojenská správa Banská Bystrica

15. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Vojenský folklórny súbor Jánošík Zvolen

14. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Územná vojenská správa Košice

11. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Ordinariát OS a OZ SR

02. 05. 2007

Otvoriť PDF dokument

Vojenský historický ústav

26. 04. 2007

Otvoriť PDF dokument

Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - výročná správa o činnosti

18. 04. 2007

Otvoriť PDF dokument

Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - výročná správa o hospodárení

18. 04. 2007

Otvoriť PDF dokument

Armádny športový klub Dukla Trenčín

12. 05. 2006

Otvoriť PDF dokument

Vojenská zotavovňa Smrekovica

12. 05. 2006

Otvoriť PDF dokument

Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby

10. 05. 2005

Otvoriť PDF dokument

Vojenská zotavovňa Zemplínska Šírava

12. 05. 2006

Otvoriť PDF dokument

Letecké opravovne Trenčín

20. 11. 2006

Otvoriť PDF dokument

Vojenské spravodajstvo

19. 05. 2005

Otvoriť PDF dokumentSkočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu