Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).
Číslo Sídlo IČO Platnosť Rozsah
001-V-12/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 7945 Rožňava 048 01 ... 30 845 572 15.03.2012
-
12.04.2017
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V~ / 1500 V±
skupina: E4, E5 trieda: A
002-V-12/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 2207 Levice 934 01 L... 30 845 572 26.03.2012
-
26.03.2017
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V~ / 1500 V±
skupina: E4, E5 trieda: A
005-V-12/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 8024 Rožňava 048 01 ... 30 845 572 11.06.2012
-
31.07.2017
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V~ / 1500 V±
skupina: E4, E5 trieda: A
006-V-12/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S GASTRO-HALL, s.r.o. Považská 16 940... 31 435 076 15.06.2012
-
15.06.2017
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
008-V-12/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S MAREZ, s.r.o. Piešťany 921 01 Piešťany 44 635 753 05.10.2012
-
01.10.2017
Opravy,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
009-V-12/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 2790 Žilina 010 01 Ž... 30 845 572 12.10.2012
-
01.10.2017
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V~ / 1500 V±
skupina: E4, E5 trieda: A
010-V-12/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S ERA SR, s.r.o. Kpt. Nálepku 1384 03... 44 139 403 15.10.2012
-
26.07.2017
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
001-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U Jozef ĽUPTÁK - Elektroinštalácie a bl... 40 539 245 17.01.2013
-
17.01.2018
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení bez obmedzenia vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
002-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S/pp Kings Trade, s.r.o. Horolezecká 1... 36 589 276 25.03.2013
-
03.12.2017
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
003-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S/pp Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3 ... 36 602 817 25.03.2013
-
03.12.2017
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
004-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S/pp SERVICES MCK, s.r.o. Suchdolinská ... 31 730 248 25.03.2013
-
03.12.2017
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
005-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-S/pp VÚ 5728 Martin 036 01 Martin, Čs. ... 30 845 572 25.03.2013
-
04.04.2018
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E4,E5 trieda: A
Mobilné a prepravné prostriedky
006-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-S/pp VÚ 5728 Martin 036 01 Martin, Čs. ... 30 845 572 02.04.2013
-
04.04.2018
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E4,E5 trieda: A
Spojovacie mobilné a prepravné prostriedky
007-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S Miroslav NOVÁK – R E Z Partizánska 1... 10 872 311 23.04.2013
-
23.04.2018
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
008-V-12/IEZ01-opr/EZ/VVZ-82-98-AOP Veliteľstvo vzdušných síl ZVOLEN 960 ... 03.06.2013
-
03.06.2018
Výchova, vzdelávanie, overovanie odbornej spôsobilosti obslúh VTZ-EZ/AOP
Vydávanie preukazov obslúh VTZ-EZ (EZA; EC 1kW až 100kW)
009-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/V-M-R-O-U-S Ondrej Vývlek ELEKTRODAT Nám. K. Sa... 10 907 289 25.03.2013
-
03.12.2017
Výroba, Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení S-odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
Výroba TZ-E v rozsahu E4.1 elektrické rozvádzače
010-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S ENESYS, s.r.o. Na Štepnici 2538/5, ... 36 031 186 11.06.2013
-
11.06.2018
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení S-odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
Montáž do funkč. celku v mieste budúcej prev.
011-V-12/IEZ01-opr/EZ/VVZ-82-98-AOP VÚ 1037 Martin 036 01 Martin, Kasárn... 12.06.2013
-
12.06.2018
Výchova, vzdelávanie, overovanie odbornej spôsobilosti obslúh VTZ-EZ/AOP
Vydávanie preukazov obslúh VTZ-EZ (EZA; EC 1kW až 250kW)
012-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/V-M-R-O-U 3 S POWER, s.r.o. Líščie údolie 29... 35 925 965 17.07.2013
-
17.07.2018
Výroba, Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
Výroba TZ-E v rozsahu E4.2 elektrické rozvádzače
013-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp VÚ 8838 Poprad 058 01Poprad, Sklad... 30 845 572 05.09.2013
-
05.09.2018
Opravy, S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E4,E5 trieda: A
Mobilné a prepravné prostriedky


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu