Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).
Číslo Sídlo IČO Platnosť Rozsah
023-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Jozef Ivan - J. IVAN SERVIS PLYN. ZAR... 10 799 915 13.04.2015
-
13.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.0, E4.1, E4.3 trieda: A, B1
022-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A ... 35 731 761 13.04.2015
-
13.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B1
021-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Žel... 10 739 254 13.04.2015
-
13.04.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A, B"
020-V-15/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S VARGA ELEKTRO, s.r.o. Ľ. Podjavorins... 47 160 063 13.03.2015
-
13.03.2020
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2 trieda: A, B"
015-V-10/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp VÚ 1049 Sereď 30 845 572 30.04.2010
-
01.05.2015
Vykonávanie OPaOS vyhradených elektrických zariadení pojazdných a presuvných prostriedkov, elektrických strojov, prístrojov a rozvádzačov do 1000V striedavých, resp. 1500 V jednosmerných, skupín A a B, v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
017-V-10/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S STAVELEX s.r.o. Fidlíkova 3 066 01 ... 36 461 041 26.05.2010
-
27.05.2015
Montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, OPaOS elektrických VTZ, E2- elektrické zariadenia do 1000V, vrátane bleskozvodov,
A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B- objekty s nebezpečenstvom výbuchu. Pozn: S-len v rozsahu E 2A (EZ do 1000V a bleskozvody v objektoch triedy A).
018-V-10/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-S VÚ 8009 Martin opr. LPIS a št. PVO -... 30 845 572 31.08.2010
-
31.08.2015
Montáž, rekonštrukcie, opravy, OPaOS EZ pojazdných a presuvných prostriedkov a el. strojov, prístrojov a rozvádzačov do 1000 V skupín A a B v objektoch bez nebezpečia výbuchu.
019-V-10/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S VÚ 8009 Martin 30 845 572 27.10.2010
-
27.10.2015
Opravy a OPaOS EZ pojazdných a presuvných prostriedkov a el. strojov, prístrojov a rozvádzačov do 1000 V skupín A a B v objektoch bez nebezpečia výbuchu.
020-V-10/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-S Úrad hlavného lekára Ružomberok prac... 30 845 572 01.10.2010
-
01.10.2015
Montáž, rekonštrukcie, opravy, OPaOS EZ pojazdných a presuvných prostriedkov a el. strojov, prístrojov a rozvádzačov do 1000 V skupín A a B v objektoch bez nebezpečia výbuchu.
021-V-10/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-S/pp Vojenský útvar 8009 Martin Opravovňa... 30 845 572 09.12.2010
-
01.12.2015
Montáž, rekonštrukcie, opravy, OPaOS EZ pojazdných a presuvných prostriedkov a el. strojov, prístrojov a rozvádzačov do 1000 V skupín A a B v objektoch bez nebezpečia výbuchu.
001-V-11/IEZ01-opr/EZ/VVZ-82 VÚ 1037 Martin 036 01 Martin, Kasárn... 31.01.2011
-
31.01.2016
Výchova, vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti obslúh VTZ-EZ_EZA MP 250 I / 270kVA
(Elektrický zdrojový agregát)
002-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 3030 Zvolen Borovians... 30 845 572 04.03.2011
-
31.05.2016
OPaOS - mobilné a prepravné prostriedky skupiny A,B/ do 1000V~ / 1500V±
skupina: E4, E5 trieda: A
003-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 6335 Prešov Nižná Šeb... 30 845 572 07.03.2011
-
21.02.2016
OPaOS - mobilné a prepravné prostriedky skupiny A,B/ do 1000V~ / 1500V±
skupina: E4, E5 trieda: A
004-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-O-U-S A N T E S B+M, s.r.o. Obchodná 2501... 31 414 079 17.03.2011
-
27.02.2013
Montáž, Opravy, Údržba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
Poznámka: činnosťS je vrozsahu triedy objektu A;
činnosť M-O-U v rozsahu triedy objektu A,B
005-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/V-M-R-O-U-S A L A M, s.r.o. Nezábudková 40 821 ... 35 839 465 23.03.2011
-
17.03.2016
Výroba, Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1 trieda: A,B
Poznámka: činnosť V-S je vrozsahu tr. objektu A;
činnosť M-R-O-U v rozsahu triedy objektu A,B
006-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/P-M-O-U-S Ing. Igor MAAS Vajnorská 60 831 04 ... 35 839 465 16.06.2011
-
16.06.2016
Projektovanie, Montáž, Opravy, Údržba,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
007-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S ERA SR, s.r.o. Kpt. Nálepku 1384 03... 44 139 403 28.07.2011
-
30.04.2012
Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
008-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/P-M-O-U-S Ing. Ján VICENA Nová 302/130 900 31... 11 636 866 27.07.2011
-
27.07.2016
Projektovanie, Montáž, Opravy, Údržba,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A,B
009-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/S ÚVN SNP Ružomberok - FN Gen. Miloša ... 31 936 415 12.09.2011
-
17.08.2016
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V~ / 1500 V±
skupina: E4, E5 trieda: A
011-V-11/IEZ01-opr/EZ-A,B/0,S/pp Vojenský útvar 1042 Čereňany 972 46... 30 845 572 12.12.2011
-
12.12.2016
O-opravy
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V~ / 1500 V±
skupina: E4, E5 trieda: A, B


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu