Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).
Číslo Sídlo IČO Platnosť Rozsah
024-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 2790 Rajecká cesta 1... 30 845 572 16.10.2017
-
16.10.2022
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
VTZ- EZ, mobilné a prepravné prostriedky
023-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O BREMEN s.r.o. 4. apríla 663/179 972... 36 344 940 16.10.2017
-
16.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A
022-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S NAL s.r.o. 055 51 Veľký Folkmar 103... 50 272 659 05.10.2017
-
05.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
021-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Ing. Emil Kaško Kasko elektronik Mol... 50 432 834 05.10.2017
-
05.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
020-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Ing. Otto Komiňák - ENERKOM Sabinovs... 36 905 534 04.10.2017
-
04.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov/
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E2 trieda: A
019-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ADIFEX, a.s. Družstevná 26/2 026 01... 46 715 894 04.10.2017
-
04.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
018-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O ZEPPELIN SK s.r.o. 974 05 Banská Bys... 31 579 710 02.10.2017
-
02.10.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
017-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. Kolm... 35 799 668 10.08.2017
-
10.08.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, E4.2 trieda: A,B
016-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ENERGOSPOL, s.r.o. 082 03 Lemešany ... 31 681 506 10.08.2017
-
10.08.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A
015-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojtech Janotka - KOMZ-J Jaseňová 36... 11 799 285 07.08.2017
-
07.08.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
014-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 8024 Šafárikova 109 ... 30 845 572 13.07.2017
-
17.07.2022
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
013-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Vojenský útvar 2206 Továrnická 1294... 30 845 572 13.07.2017
-
12.07.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V
skupina: E4, E5, trieda: A
VTZ- EZ, mobilné a prepravné prostriedky
012-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp ERA SR, s.r.o. Námestie Osloboditeľo... 44 139 403 10.07.2017
-
10.07.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
011-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O ONESOFT, spol. s r.o. Šumperská 121... 00 693 529 24.05.2017
-
24.05.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
010-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Peter MIAZDRA Kračiny 157/9 039 01 ... 17 825 251 27.04.2017
-
27.04.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
009-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S URANPRES, spol. s r.o. Čapajevova 29... 31 676 855 21.03.2017
-
21.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E2 trieda: A,B
008-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O SlovakTech spol. s.r.o. 044 45 Bidov... 46 309 390 20.03.2017
-
20.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
007-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELZA - Elektromontážny závod a.s. Ra... 36 173 975 10.03.2017
-
10.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4, E5 trieda: A,B
006-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O TYKY s.r.o. Vavilovova 16 851 01 B... 31 364 586 09.03.2017
-
09.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
005-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S SYTELI, s.r.o. Duklianska 7 071 01 ... 36 173 975 09.03.2017
-
09.03.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov
Výroba - elektrické rozvádzače/ Projektovanie bez
obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4 trieda: A,B


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu