Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).
Číslo Sídlo IČO Platnosť Rozsah
014-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-O-U-S/pp Maroš Fraňa – M. F. Elektro I. Krask... 35 190 957 09.09.2013
-
09.09.2018
Montáž, Opravy, Údržba elektrických zariadení,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
Montážne práce bez obmedzenia napätia
015-V-13/IEZ01-opr/EZ-A,B/M-R-O-U-S/pp ELEKTRO CONTROLS, s.r.o. Cukrovarská... 36 217 379 25.10.2013
-
19.04.2018
Výroba, Montáž, Rekonštrukcie, Opravy, Údržba elektrických zariadení S-odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1 - TZE s napätím do 52kV / trieda: A, B
E4.0 - elektrické stroje; E4.2 - elektrické prístroje;
M - montáž do funkč. celku na mieste budúcej prev.
016-V-13/IEZ01-opr/EZ/VVZ-82-98-AOP VÚ 1037 Martin 036 01 Martin, Kasárn... 09.12.2013
-
09.12.2018
Výchova, vzdelávanie -aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov;
Vydávanie preukazov OSE pre obsluhu EZA/P (plynové turbíny a generátory)
001-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp REWID s.r.o. Starohorská cesta 1673/... 44 623 267 19.02.2014
-
19.02.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU oprava a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
002-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp KINGS TRADE, s.r.o. Horolezecká 1... 36 589 276 20.02.2014
-
20.02.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU oprava a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, trieda: A, B
003-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp KINLEY, s.r.o. Čermeľská cesta 3 ... 36 602 817 20.02.2014
-
20.02.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU oprava a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, trieda: A, B
004-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S UNITEC HOLDING, spol. s r.o. Vidlic... 31 353 371 21.02.2014
-
21.02.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
005-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 ... 45 981 817 17.03.2014
-
17.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU oprava a údržba, Výroba EZ, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E2, E4.1 trieda: A, B
006-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1 031 ... 30 225 582 17.03.2014
-
17.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
007-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S BKL ELEKTRO, s.r.o. Ulica pri Turci ... 36 378 097 17.03.2014
-
17.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
008-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S K - KONTROL, s.r.o. Nobelova 12 917... 36 234 851 17.03.2014
-
17.03.2019
Montáž, OU oprava a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A
009-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S VEDE, s.r.o. Poluvsie 76, 013 1... 46 960 589 17.03.2014
-
17.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
010-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Peter SNIŽIK Jána Husa 1732 075 01 ... 17 271 193 25.03.2014
-
25.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
011-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Jozef Šuhajík RETRA SERVIS Bernoláko... 34 303 251 25.03.2014
-
25.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1.0, trieda: A
012-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S STAVEA, s.r.o. Pri Rajčianke 010 01... 36 387 452 31.03.2014
-
26.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A
013-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O SAG SLOVAKIA, organizačná zložka R... 36 677 876 31.03.2014
-
31.03.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
TZ bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A
014-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp ANTES B+M, s.r.o. Obchodná 2501 913... 31 414 079 01.04.2014
-
01.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B
015-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S AM elektro, s.r.o. Severná 17/A 080... 44 670 869 01.04.2014
-
01.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, trieda: A, B
016-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp PLYNOSERVIS - Ján Brtáň 094 34 Herma... 14 322 731 14.04.2014
-
14.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ
TZ s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, trieda: A, B1
017-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp RUNEC s.r.o. Šenkvická cesta 14/G 9... 35 979 861 14.04.2014
-
14.04.2019
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4.1 trieda: A, B


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu