Vestníky MO SR vydané v roku 2019


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 18, 29. marca 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2019 o štandarde riaditeľa Vojenskej polície
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 16/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 84/2015 o funkciách, špecializačných odboroch a výške osobitného stabilizačného príspevku v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na plánovanie procesov súvisiacich s aktívnymi zálohami č. SEKRO-16/2-11 z 27. marca 2019
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 17, 22. marca 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2019 o vyzbrojovaní

Vestník MO SR, čiastka 16, 22. marca 2019

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov

Vestník MO SR, čiastka 15, 19. marca 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 13/2019 o ochrane osobných údajov

Vestník MO SR, čiastka 14, 11. marca 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 107/2015 o podrobnostiach o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, o podrobnostiach o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a o určení funkcií pre garantov vojenských odborností v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 13, 21. marca 2019

 1. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. marca 2019 č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 12, 27. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 11, 27. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 10, 27. februára 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 9/2019, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 133/2015 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 9, 22. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2018 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2019
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 8, 21. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 7, 20. februára 2019

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2019 o zapožičaní bojovej zástavy
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2019 o zapožičaní bojovej zástavy
 3. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2019 o zapožičaní bojovej zástavy
 4. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 4/2019 o zapožičaní bojovej zástavy
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 6, 18. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 5, 13. februára 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2019 o priznaní znaku
 2. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní interných predpisov
 3. Oznámenie sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky na spracovanie (spresnenie) dokumentácie v roku 2019 č. p.:SEKRO-V-34/2019-OdVOSaOP zo 7. februára 2019
 4. Oznámenie odboru síl špeciálneho určenia Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní Vojenského predpisu o výsadkovej príprave (evid. zn. Výs-3-1)
 5. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia ozbrojených síl o vydaní 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa Vojenský predpis o odborných prehliadkach a skúškach žeriavov na automobilových a tankových podvozkoch v ozbrojených silách Slovenskej republiky (evid. zn. Log-4-3)
 6. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní a zrušení vojenských predpisov a služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 4, 29. januára 2019

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a úprave názvu slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenského obranného štandardu


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu