Vestníky MO SR vydané v roku 2019


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 34, 21. júna 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 33, 20. júna 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 33/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 30/2014 o správe majetku štátu a o postupoch jeho účtovania v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 32, 12. júna 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2014 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 31, 7. júna 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 30/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 59/2018
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2019, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2015 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2017

Vestník MO SR, čiastka 30, 6. júna 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2019 o zrušení interného predpisu
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 29/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 22/2019 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Vojenského spravodajstva

Vestník MO SR, čiastka 29, 31. mája 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 26/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 27/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 121/2015 o výcvikových skupinách výkonného výsadkára a výške príplatku
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 28, 30. mája 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 27, 29. mája 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 24/2019, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 55/2018 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, na Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany, na Fakultu vojenského leadershipu Univerzity obrany a o študijných odboroch vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020
 2. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenskej doktríny a služobných pomôcok
 4. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 5. Oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní 1. novely služobnej pomôcky, ktorou sa mení a dopĺňa služobná pomôcka Činnosť vojenských osvetových knižníc v ozbrojených silách Slovenskej republiky (evid. zn. SPJ-1-2/Kultúr)
 6. Oznámenie 5. pluku špeciálneho určenia o vydaní služobnej pomôcky Metodika výcviku na kruhovom padáku (evid. zn. SPJ-3-1/Výs)

Vestník MO SR, čiastka 26, 29. mája 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 23/2019 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätná medaila Vojenského historického ústavu

Vestník MO SR, čiastka 25, 9. mája 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 22/2019 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Vojenského spravodajstva
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie

Vestník MO SR, čiastka 24, 17. apríla 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 21/2019 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny

Vestník MO SR, čiastka 23, 17. apríla 2019

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 20/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 61/2017 o finančnej kontrole

Vestník MO SR, čiastka 22, 16. apríla 2019

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 19/2019 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2020

Vestník MO SR, čiastka 21, 12. apríla 2019

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2019 k 74. výročiu víťazstva nad fašizmom
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 58. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 19, 29. marca 2019

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 17/2019, ktorým sa dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 131/2015 o okruhu funkcií a výške osobitného stabilizačného príspevku


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu