Vestníky MO SR vydané v roku 2017


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 87, 28. decembra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 84/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 86, 28. decembra 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 83/2017 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 85, 19. decembra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 84, 21. decembra 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 80/2017 o ustanovení platového koeficientu príslušnej krajiny na rok 2018
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 81/2017, ktorým sa dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 84/2015 o funkciách, špecializačných odboroch a výške osobitného stabilizačného príspevku v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 29/2016

Vestník MO SR, čiastka 83, 20. decembra 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 79/2017, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 5/2016 o výstrojových náležitostiach
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov

Vestník MO SR, čiastka 82, 12. decembra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 78/2017 o zrušení interných predpisov

Vestník MO SR, čiastka 81, 11. decembra 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 14/2017 k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačných odporúčaní Severoatlantickej aliancie

Vestník MO SR, čiastka 80, 5. decembra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 77/2017 o niektorých opatreniach pri určení stupňa utajenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pri zabezpečení ochrany utajovaných skutočností

Vestník MO SR, čiastka 79, 4. decembra 2017

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačných odporúčaní Severoatlantickej aliancie
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenského obranného štandardu
 4. Oznámenie Vojenskej polície o vydaní metodických pokynov
 5. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 78, 23. novembra 2017

 1. Služobný predpis Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 76/2017 o limite na bezplatné používanie služobného mobilného telefónu

Vestník MO SR, čiastka 77, 15. novembra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2017, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2012 o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa pri rozhodovaní o okamžitom použití vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2017, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2015 o zriadení Rady pre vojenskú symboliku
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 4. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní služobných predpisov hlavného služobného úradu
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 76, 7. novembra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2017 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 75, 3. novembra 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 72/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 74, 3. novembra 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 13/2017 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 48. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012

Vestník MO SR, čiastka 73, 30. októbra 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 71/2017, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie

1 2 3 4 5 6 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu