Vestníky MO SR vydané v roku 2014


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 90, 29. decembra 2014

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 83/2014 o ustanovení platového koeficientu na rok 2015
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 84/2014, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2013 o zriadení vydavateľskej rady ministra obrany Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 89, 29. decembra 2014

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 82/2014 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 88, 29. decembra 2014

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Vestník MO SR, čiastka 87, 18. decembra 2014

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 14/2014 k 22. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a spresnení názvov slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 5. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 7. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní pokynov pre vykonávanie zmien na vojenskej leteckej technike vzdušných síl č. MP-ÚVL-ÚOLT-1/2014 z 19. novembra 2014
 8. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 86, 28. novembra 2014

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 79/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 80/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 85, 27. novembra 2014

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 77/2014, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 12/2005 o výške príplatku výsadkárom v znení neskorších predpisov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 78/2014, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 57/2008 o okruhu funkcií a výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 83, 24. novembra 2014

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dodatkov k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Oznámenie Vojenskej polície o vydaní metodického pokynu pre hospodárenie s materiálom PHM (zásobovacia trieda III) č. VP TN-2/129-116 z 28. októbra 2014
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 82, 20. novembra 2014

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 81, 11. novembra 2014

 1. Metodický pokyn ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2014 o národnej registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe

Vestník MO SR, čiastka 80, 31. októbra 2014

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 72/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 79, 30. októbra 2014

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 71/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2006 o poverení na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 78, 28. októbra 2014

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 77, 28. októbra 2014

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 69/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 76, 28. októbra 2014

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 67/2014, ktorou sa dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 15/2014 o verejnom obstarávaní v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2014

Vestník MO SR, čiastka 75, 24. októbra 2014

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 13/2014 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu

1 2 3 4 5 6 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu