Vestníky MO SR vydané v roku 2011


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestníky MO SR vydané v roku 2011

Od roku 2007 sa čiastky Vestníka ministerstva a interné normatívne akty číslujú priebežne nezávisle od toho, či ide o registratúrny záznam alebo o utajovanú písomnosť, okrem rozkazov prezidenta Slovenskej republiky. (čl. 13 ods. 5 SmMOSR č. 6/2007)

Vestník MO SR, čiastka 81, 29. decembra 2011

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a spresnení názvov slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 35. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 6. Oznámenie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky pre zabezpečenie aktualizácie číselníkov v integrovanom informačnom systéme SAP č. ŠbPO-161-55/2011 z 21. decembra 2011
 7. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov a metodického usmernenia
 8. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní pokynov Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky Pravidlá pre lety OAT – IFR (EUROAT) P-ÚVL-1/2012 č. ÚVL-1/1-177 z 22. decembra 2011
 

Vestník MO SR, čiastka 80, 21. decembra 2011

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 78/2011 o ustanovení platového koeficientu na rok 2012
 

Vestník MO SR, čiastka 79, 14. decembra 2011

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2011 k 19. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 78, 7. decembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 77/2011 o zriadení komisie na konkurenčný výber
 

Vestník MO SR, čiastka 77, 30. novembra 2011

 

 1. 3. dodatok k Pracovnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a spresnení názvov slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri pátraní po osobách, ktoré ožarujú lietadlo laserom alebo zdrojom intenzívneho svetla vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 76, 24. novembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 76/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 75, 23. novembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 3. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
 

Vestník MO SR, čiastka 74, 11. novembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 72/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 73, 9. novembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 71/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 72, 9. novembra 2011

 

 1. 1. dodatok k Služobnému poriadku služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky Metodika práce štábu práporu pri plánovaní operácií (evid. zn. SPG-3-45/Oper)
 

Vestník MO SR, čiastka 71, 7. novembra 2011

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 7/2011 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 70, 28. októbra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 69, 26. októbra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 69/2011 o zrušení rozpočtovej organizácie Vojenský folklórny súbor Jánošík – reprezentačné teleso Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 68, 26. októbra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 67, 26. októbra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 66, 25. októbra 2011

 

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 65, 19. októbra 2011

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 66/2011 o zriadení vojenských odznakovRedakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 64, 17. októbra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2011 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2011
 

Vestník MO SR, čiastka 63, 13. októbra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 62, 13. októbra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2011 o zrušení stupňa utajenia interného normatívneho aktu a o zrušení interného normatívneho aktu
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 61, 11. októbra 2011

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Rady na ochranu informácií o vydaní pokynov Rady na ochranu informácií o zabezpečení ochrany informácií prenášaných systémom elektronickej pošty č. 3/2011 z 12. septembra 2011
 6. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní 5. dodatku k metodickým pokynom riaditeľa Vojenskej polície Tematický plán výcviku psovodov a služobných psov č. RVP-2/129-15 z 26. marca 2008
 

Vestník MO SR, čiastka 60, 30. septembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 61/2011, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2009 o zriadení Rady na ochranu informácií
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 59, 30. septembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 58, 30. septembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 58/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 57, 29. septembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 56, 20. septembra 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 56/2011 o vstupe osôb do areálu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok a vojenského predpisu
 

Vestník MO SR, čiastka 55, 19. septembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 55/2011 o počtoch prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2012/2013
 

Vestník MO SR, čiastka 54, 12. septembra 2011

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 54/2011 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 53, 12. septembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 6. septembra 2011

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2011 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2011 o vysielaní zamestnancov na zahraničné pracoviská
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 51, 2. septembra 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 50, 30. augusta 2011

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 49/2011 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2011/2012
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2011 o zmene a zrušení stupňa utajenia vojenských predpisov a služobných pomôcok a o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 49, 25. augusta 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 48/2011 o uzatváraní zmlúv o vzájomnej spolupráci
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 17. augusta 2011

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 4/2011 k 67. výročiu Slovenského národného povstania
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2011 k 19. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 47/2011, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2010 o kritériách na povolenie výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe aj po uplynutí maximálnej doby služby
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 34. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 12. augusta 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 45/2011, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2009 o príprave podkladov do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, príprave a posudzovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2009 o kontrole
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 10. augusta 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 15. júla 2011

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 43/2011, ktorým sa dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 12/2005 o výške príplatku výsadkárom v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenského predpisu a služobných pomôcok
 3. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní metodických pokynov na zabezpečenie ozbrojených síl Slovenskej republiky materiálom na radiačnú, chemickú a biologickú ochranu (evid. zn. SPJ-4-4/Log)
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 7. júla 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských tradíciách ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní 1. dodatku k metodickým pokynom riaditeľa Vojenskej polície Tematický plán výcviku psovodov a služobných psov č. RVP-2/129-15 z 26. marca 2008
 3. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní 3. a 4. dodatku k metodickým pokynom riaditeľa Vojenskej polície Skúšobný poriadok pre posudzovanie výkonnosti psov a činnosť psovodov č. RVP-2/129-12 z 26. marca 2008
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 30. júna 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 41/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2011
 3. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2011
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 30. júna 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 41, 28. júna 2011

 

 1. Služobný poriadok služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2011 o zrušení interných normatívnych aktov
 3. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správkyne modulu HR – riaditeľky Osobného úradu MO SR č. 2/2011 z 20. júna 2011
 4. Oznámenie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov upravujúcich podrobnosti o vedení personálnej evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov č. ŠbPO-143-45/2011 z 27. júna 2011
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 20. júna 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 37/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 38/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 20. júna 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 10. júna 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 35/2011, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 49/2009 o cestovných náhradách pri pracovnej ceste a služobnej ceste v Slovenskej republike
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k štandardizačnému odporúčaniu NATO
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 8. júna 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 34/2011 o monitorovaní služobných motorových vozidiel pri pracovnej ceste a služobnej ceste
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 33. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 16. mája 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2011 o poskytovaní letových prevádzkových služieb a leteckých telekomunikačných služieb
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 32. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov ministra obrany Slovenskej republiky o vytváraní organizačnej štruktúry č. OOd-18-4/2011 z 27. mája 2011
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 16. mája 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2009 o organizačnej štruktúre a počtoch Vojenskej polície v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 16. mája 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 16. mája 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 30/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2011 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie
 

Vestník MO SR, čiastka 32, 16. mája 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 11. mája 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2011 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2011
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru č. OÚ-31-57/2011 z 27. apríla 2011
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov pre spresnenie postupu pri prevode vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu a pri nakladaní s odpadom č. SEMaI-69-7/2011-OdSM z 2. mája 2011
 4. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok a vojenského predpisu
 5. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky Vedenie operácií v zastavaných priestoroch (evid. zn. SPG-3-34/Vševojsk)
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 2. mája 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 27/2011, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2009 o správe majetku štátu
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 2. mája 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 25/2011, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2009 o príprave na riešenie krízových situácií a o ich riešení
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2009 o krízovom štábe Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 28. apríla 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2011, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 72/2010 o počtoch prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2011/2012
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 27. apríla 2011

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2011 k 66. výročiu víťazstva nad fašizmom
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správkyne modulu HR – riaditeľky Osobného úradu MO SR č. 1/2011 z 26. apríla 2011
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 26. apríla 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 23/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 20. apríla 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 21/2011 o používaní označenia dôstojník generálneho štábu
 

Vestník MO SR, čiastka 24, 14. apríla 2011

 

 1. Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci na úseku ochrany pred požiarmi
 2. Vykonávacia dohoda v oblasti ochrany pred požiarmi uzatvorená podľa článku 3 Zmluvy medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci z 13. augusta 2007 v znení dodatku č. 1 zo 16. decembra 2009
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 23, 11. apríla 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 20/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 22, 5. apríla 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 19/2011 o verejnom obstarávaní
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 21, 6. apríla 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 5. apríla 2011

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov o vydaní metodických pokynov k zjednoteniu postupu pri podávaní žiadostí profesionálnych vojakov a predkladaní návrhov veliteľov na personálne opatrenia súvisiacich so zmenou miesta výkonu štátnej služby profesionálnej služby č. OÚ-19-28/2011 zo 17. marca 2011
 4. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 31. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 5. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov a metodických usmernení
 6. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 29. marca 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 16/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 17/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 17. marca 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 9. marca 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 13/2011, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2010 o ustanovení predsedov posudkových komisií a členov posudkových komisií a o určení podrobností o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 14/2011, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 51/2010 o zložení, územnej pôsobnosti a rokovacom poriadku ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií
 

Vestník MO SR, čiastka 16, 4. marca 2011

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a spresnení názvov slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenských predpisov
 6. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní vojenského predpisu o príprave pozemnej výzbroje a techniky na sezónnu prevádzku (evid. zn. Log-4-1)
 7. Oznámenie štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Spravodajstvo ľudských zdrojov (Human Intelligence) (evid. zn. SPJ-2-1/Sprav)
 8. Oznámenie Topografického ústavu Banská Bystrica o vydaní služobnej pomôcky Vojenská topografia a výcvik topografie v ozbrojených silách Slovenskej republiky (evid. zn. SPJ-2-2/Topo)
 

Vestník MO SR, čiastka 15, 25. februára 2011

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 12/2011 o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 25. februára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 21. februára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2011 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie
 

Vestník MO SR, čiastka 12, 18. februára 2011

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2011 o zapožičaní historického názvu a čestného názvu
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2011 o zapožičaní historického názvu
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia zabezpečenia fyzickej ochrany objektov MO SR č. SEMaI-159-57/2010-OSaVOz 21. decembra 2010
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 18. februára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 17. februára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 9, 17. februára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 10. februára 2011

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky k 31. decembru 2010 (k čl. 12 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2009)
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 28. januára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 6, 28. januára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 25. januára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2011 o zriadení komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 30. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o vypracovaní zoznamu slovenských technických noriem triedy 98 navrhnutých na zrušenie
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 26. januára 2011

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní 2. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa vojenský predpis o inžinierskej leteckej službe (evid. zn. Let-1-4) v znení 1. novely z 27. augusta 2009
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky a vojenského predpisu a o zrušení služobnej pomôcky
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 12. januára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 3/2011 o zriadení komisie na konkurenčný výber
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o vydaní metodických pokynov na zabezpečenie jednotného výkladu direktívy NATO AAP-3(J) a ňou upravených normatívnych činností č. p. ÚOŠKŠOK-1/11-129 z 10. januára 2011
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 5. januára 2011

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 1, 5. januára 2011

 

 1. Služobný predpis č. 1/2011, ktorým sa dopĺňa služobný predpis č. 48/2010 o navrhovaní a určení fun-
  kčného platu, o navrhovaní a poskytovaní odmien, o náhrade za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie a o náhrade za sťažené životné podmienky
 

 


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu