Vestníky MO SR vydané v roku 2010


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestníky MO SR vydané v roku 2010

Od roku 2007 sa čiastky Vestníka ministerstva a interné normatívne akty číslujú priebežne nezávisle od toho, či ide o registratúrny záznam alebo o utajovanú písomnosť, okrem rozkazov prezidenta Slovenskej republiky. (čl. 13 ods. 5 SmMOSR č. 6/2007)

Vestník MO SR, čiastka 115, 30. decembra 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 114/2010, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 1/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnejšie podmienky o častiach služobného hodnotenia
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 29. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 114, 23. decembra 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 113/2010, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 27/2010 o integrovanom informačnom systéme
 2. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov Úradu vojenského letectva MO SR k postupu ohlasovania a vyšetrovania parašutistických udalostí MP-ÚVL-1/1-143/2010 z 20. decembra 2010
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 113, 22. decembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 112/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 112, 22. decembra 2010

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení a spresnení názvov slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 111, 17. decembra 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 111/2010, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2008 o nakladaní s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom v pôsobnosti rozpočtovej organizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu Vojenský predpis o vojenskej leteckej preprave (evid. zn. Let-1-21)
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 110, 17. decembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 109/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 110/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 109, 16. decembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 108/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 108, 16. decembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 107/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 107, 15. decembra 2010

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 9/2010 k 18. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 106/2010 o ustanovení platového koeficientu na rok 2011
 

Vestník MO SR, čiastka 106, 14. decembra 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 105/2010, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 10/2006 o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa na účely služobného hodnotenia profesionálneho vojaka v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 63/2008
 

Vestník MO SR, čiastka 105, 13. decembra 2010

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2010 č. SEOPMVL-3-55/2010-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 27. dodatku a 28. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o zrušení platnosti vojenských predpisov a služobných pomôcok
 4. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o zrušení stupňa utajenia vojenského predpisu a služobnej pomôcky
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 104, 13. decembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 103/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 104/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 103, 30. novembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 102/2010 o priznaní znakov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 102, 30. novembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 101/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 101, 24. novembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 100/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 100, 22. novembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 99, 30. novembra 2010

 

 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. novembra 2010 č. SEOPMVL-3-52/2010-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka v znení výnosu zo 17. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-62/ 2009-OdL
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 26. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 98, 22. novembra 2010

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správcu modulu HR – riaditeľky Osobného úradu MO SR č. 4/2010 z 19. novembra 2010
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 97, 16. novembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 98/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 96, 16. novembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 97/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 95, 10. novembra 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 96/2010, ktorými sa dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 98/2008 o prevádzke pozemnej techniky
 

Vestník MO SR, čiastka 94, 10. novembra 2010

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2010 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 25. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenia Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov Úradu vojenského letectva MO SR na činnosť vojenských stanovíšť riadenia letovej prevádzky MP-ÚVL-RLP-16/2010 č. ÚVL-1/1-141 z 25. októbra 2010
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 93, 5. novembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 95/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 92, 4. novembra 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 94/2010 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správcu modulu HR – riaditeľky Osobného úradu MO SR k používaniu podmodulu „Regrutácia“ č. 3/2010 z 29. októbra 2010
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu Vojenský predpis o bezpečnosti letov (evid. zn. Let-1-5)
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 91, 28. októbra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 93/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 90, 25. októbra 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 92/2010, ktorými sa menia smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2009
 2. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní a zrušení služobných pomôcok
 3. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní vojenského predpisu o vojenskej hudobnej službe v ozbrojených silách Slovenskej republiky (evid. zn. Vševojsk-1-10)
 

Vestník MO SR, čiastka 89, 14. októbra 2010

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 88, 13. októbra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 91/2010 o zriadení a používaní štandardy náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správcu modulu HR – riaditeľky Osobného úradu MO SR č. 2/2010 z 1. októbra 2010
 3. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 87, 30. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 90/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 86, 30. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 89/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 85, 28. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 88/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 84, 28. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 87/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 83, 28. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 86/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 82, 27. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 85/2010 o zriadení komisie na konkurenčný výber
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 81, 27. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 84/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 80, 27. septembra 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 83/2010, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 53/2007 o výške príplatku príslušníkom Vojenskej polície v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 5/2009
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 79, 23. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 78, 22. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 77, 13. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 80/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
 

Vestník MO SR, čiastka 76, 13. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 79/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 75, 8. septembra 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 78/2010 o podmienkach na poskytovanie príplatku za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme nad rámec pracovných povinností
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 74, 3. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 77/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 73, 2. septembra 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 76/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 72, 31. augusta 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 75/2010, ktorým sa mení rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2004 o vydaní systemizačného katalógu funkcií pre profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 71, 31. augusta 2010

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 7/2010 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 74/2010, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 10/2006 o vojenskej symbolike
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 70, 31. augusta 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2009 o organizačnej štruktúre a počtoch Vojenskej polície v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/2010
 

Vestník MO SR, čiastka 69, 31. augusta 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 72/2010 o počtoch prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2011/2012
 2. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
 

Vestník MO SR, čiastka 68, 24. augusta 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 71/2010 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2010/2011
 2. Oznámenie Rady na ochranu informácií o vydaní Bezpečnostnej politiky chráneného kybernetického priestoru č. BÚ/IB-56-76/2010 z 26. júla 2010
 

Vestník MO SR, čiastka 67, 30. júla 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 70/2010 o sťažnostiach a petíciách
 

Vestník MO SR, čiastka 66, 20. augusta 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 69/2010 o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty z tovaru a zo služieb
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 5/2010 k 66.výročiu Slovenského národného povstania
 3. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2010 k 18.výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky
 

Vestník MO SR, čiastka 65, 19. augusta 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 68/2010, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 55/2007 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní služobnej pomôcky Hodnotenie vplyvu používania prostriedkov na individuálnu ochranu na výkonnosť jednotlivca a jednotky (evid. zn. SPJ-3-13/ RCHBO)
 3. Oznámenie štábu pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenského predpisu a služobnej pomôcky
 4. Oznámenie štábu pre podporu operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Programy výcviku skupiny riadenia presunov (evid. zn. SPJ-4-2/Vševojsk)
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 64, 3. augusta 2010

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky k 30. júnu 2010 (k čl. 12 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2009)
 

Vestník MO SR, čiastka 63, 28. júla 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 67/2010 o zriadení komisie na konkurenčný výber
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 62, 27. júla 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 48/2009 o organizačnej štruktúre a počtoch Vojenskej polície
 

Vestník MO SR, čiastka 61, 21. júla 2010

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o spracovaní slovenských obranných štandardov
 5. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
 6. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 60, 20. júla 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 56, 9. júla 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 61/2010 o zrušení interného normatívneho aktu
 

Vestník MO SR, čiastka 55, 9. júla 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 59/2010 o osobnej identifikácii profesionálnych vojakov
 2. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2010 o vedení personálnej evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov
 

Vestník MO SR, čiastka 54, 9. júla 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 58/2010 o vydávaní certifikátov o povolení používať označenie dôstojníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany SR a v jeho rozpočtových a príspevkových organizáciách č. SEMaI-191-5/2010 z 22. júna 2010
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobnej pomôcky Použitie vrtuľníkov v pozemných operáciách NATO (taktika, technika a postupy) (evid. zn. SPJ-3-8/Let)
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 53, 7. júla 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenia o opravách tlačových chýb
 

Vestník MO SR, čiastka 52, 29. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 56/2010 o počtoch prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2010/2011
 2. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 51, 28. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 55/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 50, 25. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 49, 23. júna 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2010, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2008 o premávke vojenských vozidiel a o podmienkach na používanie zvláštnych výstražných znamení v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na zabezpečenie postupu pri nakladaní s neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom štátu – stavbami č. SEMaI-13-10/2010-OdSM z 31. mája 2010
 3. Oznámenie sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 2. dodatku k metodickým pokynom pre spresnenie postupu pri prevode vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu a pri nakladaní s odpadom č. SEMaI-207/2008-OdRSM z 15. mája 2008
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 48, 22. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 52/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 47, 21. júna 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 51/2010 o zložení, územnej pôsobnosti a rokovacom poriadku ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 46, 21. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 81/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 45, 18. júna 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 1/2010 o rozsahu disciplinárnej právomoci a o podrobnostiach o udeľovaní disciplinárnych odmien a ukladaní disciplinárnych opatrení
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 44, 18. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 49/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 43, 15. júna 2010

 

 1. Služobný predpis č. 48/2010 o navrhovaní a určení funkčného platu, o navrhovaní a poskytovaní odmien, o náhrade za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie a o náhrade za sťažené životné podmienky
 

Vestník MO SR, čiastka 42, 10. júna 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 47/2010, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 57/2008 o okruhu funkcií a výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o vydaní zoznamu slovenských technických noriem triedy 98 navrhnutých na zrušenie
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 41, 10. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 40, 7. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 45/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 39, 7. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 44/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 38, 1. júna 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 43/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 37, 28. mája 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 41/2010 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2010 o zabezpečení chráneného kybernetického priestoru
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 36, 27. mája 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 35, 26. mája 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 39/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 83/2008 o počtoch zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 34, 24. mája 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 38/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe odberu odtlačkov prstov, biologickej vzorky, vyhotovenia panoramatickej röntgenovej snímky chrupu, o vytvorení, použití, uchovávaní a likvidácii identifikačnej databázy a o likvidácii biologickej vzorky profesionálneho vojaka
 

Vestník MO SR, čiastka 33, 24. mája 2010

 

 1. Služobný predpis č. 37/2010 o určení vedúceho štátneho zamestnanca na podanie návrhu na vyslanie štátneho zamestnanca na služobnú cestu alebo zahraničnú služobnú cestu
 2. Oznámenie sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Združením obranného priemyslu Slovenskej republiky
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 31, 20. mája 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 35/2010 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2010
 2. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 24. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. Oznámenie organizačného odboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov riaditeľa organizačného odboru o používaní modulu integrovaného informačného systému organizačná štruktúra č. OOd-19-20/2010 zo 14. mája 2010
 4. Oznámenie Osobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov správcu modulu HR – riaditeľa Osobného úradu MO SR č. 1/2010 z 12. mája 2010
 

Vestník MO SR, čiastka 30, 17. mája 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 34/2010 o poskytovaní proviantných náležitostí a prepravných náležitostí
 

Vestník MO SR, čiastka 29, 13. mája 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 33/2010 o podrobnostiach o úhrade časti nákladov na vysokoškolské štúdium na vojenskej vysokej škole a časti nákladov na prehlbovanie kvalifikácie
 2. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky a vojenských predpisov
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní 1. novely vojenského predpisu, ktorou sa mení a dopĺňa Vojenský predpis o letiskovom technickom zabezpečení (evid. zn. Let-1-18)
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 28, 5. mája 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 32/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 33/2009 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri organizáciách NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie
 

Vestník MO SR, čiastka 27, 4. mája 2010

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 4/2010 k 65. výročiu víťazstva nad fašizmom
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 30/2010, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 108/2008 o výške platovej kompenzácie za sťažený výkon štátnej služby
 3. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 31/2010, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 36/2004 o zozname utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok
 

Vestník MO SR, čiastka 26, 27. apríla 2010

 

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2010 o zapožičaní bojovej zástavy
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2010 o zapožičaní čestného názvu
 3. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 3/2010 o zapožičaní historického názvu a čestného názvu
 

Vestník MO SR, čiastka 25, 26. apríla 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2010 o zriadení a činnosti koordinačnej skupiny pre záležitosti Organizácie Severoatlantickej zmluvy
 2. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v smerniciach Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 28/2010
 

Vestník MO SR, čiastka 24, 19. apríla 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 28/2010 o výbere a vysielaní národných expertov Slovenskej republiky do inštitúcií Európskej únie alebo do orgánov Európskej únie a stážistov do inštitúcií Európskej únie
 2. Oznámenie odboru riadenia štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 2. dodatku k metodickým pokynom na vykonávanie národnej registrácie odvodu registrovaných občanov, prieskumu zdravotnej spôsobilosti vojakov v zálohe a zabezpečenie výkonu alternatívnej služby č. OdRŠS-44-25/2010 z 12. apríla 2010
 3. Oznámenie riaditeľstva Vojenskej polície o vydaní 2. dodatku k metodickým pokynom riaditeľa Vojenskej polície Doplňovanie služobných psov č. RVP-2/129-7 z 26. marca 2008
 

Vestník MO SR, čiastka 23, 14. apríla 2010

 

 1. Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 27/2010 o integrovanom informačnom systéme
 

Vestník MO SR, čiastka 22, 1. apríla 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 26/2010, ktorým sa mení nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2003 o termíne a spôsobe výplaty dávok výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia
 

Vestník MO SR, čiastka 21, 6. apríla 2010

 

 1. 2. dodatok k Pracovnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 5. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 20, 30. marca 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 25/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 19, 30. marca 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2010 o ustanovení predsedov posudkových komisií a členov posudkových komisií a o určení podrobností o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 23/2010 o podrobnostiach o určovaní funkcie na ustanovenie profesionálneho vojaka po ukončení jeho vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 18, 26. marca 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 21/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 17, 25. marca 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 20/2010 o pôsobnosti komisií a rokovacom poriadku komisií na konkurenčný výber a o kritériách na určenie poradia profesionálnych vojakov na základe zhodnotenia
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 3. Oznámenie Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie Bratislava o vydaní opatrenia na zabezpečenie očkovania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky pandemickou vakcínou chrípky č. VÚHE-123/2010 z 8. marca 2010
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 14, 11. marca 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 16/2010, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 55/2007 o určení služobných úradov, o určení rozsahu rozhodovania vedúcich služobných úradov a o určení rozsahu pôsobnosti veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 17/2010, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 57/2008 o okruhu funkcií a výške zahraničného príspevku v znení služobného predpisu č. 20/2009
 3. Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Slovenským Červeným krížom o vzájomnej spolupráci
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí zrušenia slovenských obranných štandardov
 

Vestník MO SR, čiastka 13, 4. marca 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 15/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 2. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 11, 1. marca 2010

 

 1. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandar-dizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie veliteľstva síl výcviku a podpory o vydaní vojenského predpisu o odstreľovačskej puške 12,7 mm Falcon (evid. zn. Del-21-29)
 4. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky Vyhodnocovanie radiačnej, che-mickej a biologickej situácie (evid. zn. SPJ-3-3/RCHBO)
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenského predpisu o prevádzkových normách leteckých pozemných informačných systémov (evid. zn. Let-5-17)
 

Vestník MO SR, čiastka 10, 15. februára 2010

 

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 12/2010 o priznávaní vojenských hodností občanom, ktorí skončili služobný pomer v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polícii, Národnom bezpečnostnom úrade, Hasičskom a záchrannom zbore a služobný pomer colníka, pri zaradení do záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 13/2010, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 88/2007 o kritériách na povolenie výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe po dosiahnutí 55 rokov veku
 3. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 8, 9. februára 2010

 

 1. Katalóg zmluvných dodávateľov v rozpočtovej organizácii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v roku 2009 (k čl. 12 ods. 9 smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 31/2008 o verejnom obstarávaní v znení smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 37/2009)
 

Vestník MO SR, čiastka 7, 8. februára 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 10/2010 o priznaní znakov
 2. Oznámenie Rady na ochranu informácií o vydaní pokynov Rady na ochranu informácií o podmienkach používania vstupno/výstupných rozhraní osobných počítačov rezortu ministerstva obrany č. 1/2010z 29. januára 2010
 3. Oznámenie Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri pátraní po lietadlách a poskytovaní pomoci pri záchranných akciách v prípade leteckej nehody
 4. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 5, 29. januára 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 82/2008 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch organizačných zložiek na zabezpečenie plnenia úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

Vestník MO SR, čiastka 4, 27. januára 2010

 

 1. Služobný predpis č. 6/2010 o podrobnostiach o rozsahu, obsahu a formách adaptačného vzdelávania
 2. Služobný predpis č. 7/2010 o podrobnostiach o formách prehlbovania kvalifikácie a o poskytovaní a čerpaní služobných dní
 

Vestník MO SR, čiastka 3, 19. januára 2010

 

 1. Služobný predpis č. 5/2010 o náhrade škody
 

Vestník MO SR, čiastka 2, 15. januára 2010

 

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 2/2010 o kritériách na povolenie výnimky na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe aj po uplynutí maximálnej doby služby
 2. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 3/2010 o peňažnej hodnote výstrojových náležitostí, o podrobnostiach o poskytovaní peňažnej náhrady výstrojových náležitostí profesionálnym vojakom a o spôsoboch jej poskytnutia
 3. Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 4/2010, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 100/2008 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Oznámenie sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického usmernenia na posudzovanie dĺžky doby výsluhy v dosiahnutej vojenskej hodnosti poručík a nadporučík č. SEOPMVL-6-1/2010-OPePoS zo 4. januára 2010
 5. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobnej pomôcky Vykonávanie strelieb cvičnou muníciou zo 122mm HD-30A (evid. zn. SPG-3-17/Del)
 6. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenských predpisov
 7. Redakčné oznámenie
 

Vestník MO SR, čiastka 1, 13. januára 2010

 

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 9/2009 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 27/2009
 


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu