Súbory na stiahnutie a kontakty


Dokumenty na stiahnutie

 


Dokument Formát doc Formát docx Formát pdf
Žiadosť o vydanie oprávnenia na činnosť na VTZ

Download

Download Download
Doklad o preverení odbornej spôsobilosti

Download

Download Download
Legenda pre vyplnenie žiadosti o vydanie oprávnenia na činnosť na  VTZ

Download

Download Download
Legenda pre vyplnenie dokladov

Download

Download DownloadKorešpondenčná adresa


Ministerstvo obrany SR
Sekcia Kontroly
Odbor dozorných činností a inšpektorát práce
Kutuzovova 8
832 47  BRATISLAVAMeno a priezvisko funkcia

telefón

mobil email
Ing. Peter MATEJ Inšpektor pre bezpečnosť EZ

+421 960 503 244

+421 903 820 889 peter.matej@mod.gov.sk
Ing. Ladislav MARKÓ Inšpektor pre bezpečnosť ZZ

+421 960 503 248

+421 903 824 393 ladislav.marko@mod.gov.sk
Ing. Ľubomír KOREŇ Inšpektor pre bezpečnosť PZ a TZ

+421 960 503 240

+421 903 824 164 lubomir.koren@mod.gov.sk


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu