MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Štandardná procedúra pri príprave a realizácii medzinárodných verejných súťaží pri obstarávaní:


Proces NSIP | Kvalifikačný systém dodávateľov |


Medzinárodné verejné súťaže sa v rámci Programu bezpečnostných investícií NATO (ďalej len „NSIP“) riadia smernicou NATO č. AC/4-D/2261. Zo Slovenskej republiky sa na nich môžu zúčastniť len spoločnosti zaradené do databázy NSIP, ktorú vedie Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“). Informácie o podmienkach pre zaradenie do databázy NSIP, sú uvedené v časti Kvalifikačný systém dodávateľov.