MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Projekty OP EVS


 
Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
 
 
Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov
 
 
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy