Prehľad ukončených operácií medzinárodného krízového manažmentu


 


 

 - Pozorovateľská misia OSN v Angole MONUA, United Nations Mission of Observers in Angola (1997-1999)

V pozorovateľských misiách OSN na území Angoly UNAVEM I, II a III, na ktoré nadviazala misia MONUA, pôsobili od roku 1993 traja až piati príslušníci Armády SR. Misia bola ukončená v marci 1999. Vo všetkých pozorovateľských misiách v Angole pôsobilo celkovo 36 príslušníkov Armády SR, ktorí získali cenné skúsenosti z práce v medzinárodných štáboch počas spolupráce s humanitnými a inými medzinárodnými organizáciami a z programov odzbrojenia znepriatelených strán.

Web stránka OSN - misia UNAVEM I
Web stránka OSN - misia UNAVEM II
Web stránka OSN - misia UNAVEM III
Web stránka OSN - misia MONUA

Velitelia jednotiek:

 • pplk. Ing. Ladislav KRUPA, december 1992 - apríl 1994
 • plk. MUDr. Jozef HAZUCHA, apríl 1994 - apríl 1995
 • pplk. Jozef KOTLÁR, apríl 1995 - apríl 1996
 • pplk. Miroslav ŠOTER, apríl 1995 - marec 1997
 • pplk. Miroslav HRUŠKA, marec 1997 - máj 1998
 • pplk. Miroslav ŠOTER, máj 1998 - marec 1999

 


 

2. - 3. Misia OSN UNPROFOR v bývalej Juhoslávii, United Nations Protection Force (1992 - 1995)
 - Misia OSN UNTAES v Chorvátsku, United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (1996 - 1998)

Od mája 1993 pôsobil v misii UNPROFOR ženijný prápor mierových síl Armády Slovenskej republiky v počte 606 osôb, s viac ako 400 kusmi techniky. Prápor zabezpečoval ženijnú podporu medzinárodným jednotkám vo všetkých sektoroch misie na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Medzi hlavné úlohy práporu patrilo odmínovanie, oprava komunikácií, stavba a obnova mostov, výstavba táborov a kontrolných bodov, zimná údržba ciest a v neposlednom rade i pomoc miestnemu obyvateľstvu pri obnove vojnou zničenej infraštruktúry.

Po skončení mandátu misie UNPROFOR v januári 1996 sa ženijný prápor presunul do misie UNTAES na území východného Slavónska (Chorvátsko), kde pokračoval v plnení rovnakých úloh ako v misii UNPROFOR a bol poslednou jednotkou, ktorá opúšťala 26. februára 1998 priestor misie.

Príslušníci ženijného práporu splnili 894 odborných úloh, v rámci ktorých okrem iného postavili 37 mostov, upravili 631 km ciest, zničili viac ako 30 ton munície rôzneho druhu a z hľadiska mínovej bezpečnosti preverili 363 km ciest a 1 998 305 m2 plôch. Ich činnosť bola orgánmi medzinárodného veliteľstva a OSN vysoko hodnotená a výrazne prispeli k vzornej reprezentácii Slovenskej republiky v zahraničí.

Velitelia UNPROFOR a UNTAES:

 • pplk. Ing. Ľubomír KOLENČÍK, marec 1993 - december 1994
 • pplk. Ing. Daniel KOSTRA, december 1994 - august 1995
 • pplk. Ing. Rostislav ŠMEHLÍK, august 1995 - september 1996
 • pplk. Ing. Štefan JANGL, september 1996 - marec 1998

 


 

4. Misia OSN UNOMIL v Libérii, United Nations Observer Mission in Liberia (1993 - 1997)

Desiati príslušníci Armády SR sa v rokoch 1993-1994 zúčastnili na misii UNOMIL. Slovenskí vojaci sa podieľali na vyšetrovaní porušovania humanitárneho práva a dohliadaní nad voľbami v Libérii. V krajine kontrolovali zachovávanie dohôd medzi znepriatelenými stranami a proces odzbrojovania.

Veliteľ jednotky:

 • pplk. Ing. Dušan PANČÍK, november 1993 - október 1994

web stránka OSN - misia UNOMIL

 


 

5. Misia OSN UNOMUR v Ugande a Rwande, United Nations Observer Mission Uganda - Rwanda (1993 - 1994)

Príslušníci Armády SR monitorovali zastavenie paľby medzi vládnymi silami a povstalcami v hraničnom pásme medzi Ugandou a Rwandou.

Veliteľ jednotky:

 • pplk. Ing. Daniel BAVOLÁR, november 1993 - august 1994

web stránka OSN - misia UNOMUR

 


 

6. Misia OSN UNAMIR v Rwande, United Nations Assistance Mission for Rwanda (1993 - 1996)

Po dohode medzi vládnymi jednotkami Rwandy a jednotkami tzv. národného frontu monitorovali príslušníci Armády SR zastavenie paľby. Keď sa podarilo zastaviť genocídu Tutsiov, podieľali sa na humanitárnej pomoci navrátilcom.

Veliteľ jednotky:

 • pplk. Ing. Daniel BAVOLÁR, november 1993 - október 1994

web stránka OSN - misia UNAMIR

 


 

7. Misia SFOR (Stabilization Force), Bosna a Hercegovina (1999 - 2003)

Hlavným poslaním SFOR je zaručiť stabilné bezpečnostné prostredie a zabezpečiť implementáciu politických a vojenských aspektov Daytonskej mierovej dohody. SFOR vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení Daytonskej dohody, vykonáva inšpekcie skladov zbraní, poskytuje podporu medzinárodným organizáciám pôsobiacim v priestore misie, pomoc federálnym orgánom pri zbere zbraní a munície počas operácie Harvest od civilného obyvateľstva a monitoruje potenciálne nebezpečenstvo teroristických útokov.

Velitelia jednotky:

 • pplk. Ing. Karol PAPP, august 1998 - august 1999,
 • pplk. Ľubomír MIČÁTEK, august 1999 - august 2000,
 • pplk. MUDr. Mikuláš HUDÁK, august 2000 - august 2001,
 • pplk. Ing. Daniel ZOLLER, august 2001 - august 2002,
 • pplk. Ing. Slavomír MILAN, august 2002 - september 2003,
 • pplk. Ing. Tibor TATÁR, september 2003 - september 2004,
 • pplk. Ing. Ján BUDA, september 2004 - december 2005,
 • pplk. Ing. Miroslav DEMKO, od decembra 2005

web stránka NATO SFOR

 


 

8. Pozorovateľská misia OBSE v Moldavskej republike, The OSCE Mission to Moldova (1993 - )

Misia Misia OBSE v Moldavskej republike bola zriadená v roku 1993 v súvislosti s urovnaním ozbrojeného konfliktu na jej území. Úlohou misie je vytvárať podmienky na rokovania konfliktných strán, podporovať politické vyriešenie konfliktu a ustálenie pomerov v snahe presadiť suverenitu Moldavskej republiky s primeraným rešpektovaním zvláštností podnesterskej oblasti. Príslušníci Armády SR a ozbrojených síl SR pôsobili v misii od roku 1998 do roku 2002.

web stránka OBSE - misia v Moldavsku

 


9. Verifikačná misia OBSE v Kosove, Kosovo Verification Mission (1998 - 2001)

Úlohou verifikačnej misie OBSE v Kosove bolo overovať dodržiavanie rezolúcie BR OSN číslo 1199. NR SR vyslovila súhlas s vyslaním príslušníkov Armády SR do misie 16. decembra 1998. V misii pôsobili v roku 1999 štyria príslušníci Armády SR a v roku 2000 dvaja príslušníci Armády SR.

Velitelia jednotky:

 • kpt. Ing. Adrián MELEGA (2000 - 2001)
 • kpt. Ing. Iva MIELCOVÁ (1998 - 2000)

web stránka OBSE - misia v KOSOVE

 

 


 

10. Verifikačná misia OBSE v Albánsku (1999)

Národná rada Slovenskej republiky 1. júna 1999 schválila vyslanie ženijnej jednotky Armády SR v počte 40 príslušníkov do humanitnej podpornej operácie NATO v Albánsku pod názvom Allied Harbour (Spojenecký prístav) v Albánsku. Jednotka sa presunula do priestoru operácie 15. júla 1999 a plnila úlohy v prospech síl AFOR v rámci belgického kontingentu. K hlavným úlohám jednotky patrila výstavba a údržba táborov a opravy hlavných zásobovacích ciest. Od 7. augusta 1999 prešla jednotka Armády SR do podriadenosti talianskeho kontingentu.

Velenie NATO ukončilo humanitnú operáciu AFOR k 31. augustu 1999 a tým i jednotka Armády SR ukončila svoje pôsobenie v Albánsku. Jednotky, ktoré po tomto termíne zostali pôsobiť na území Albánskej republiky, boli zaradené do podriadenosti veliteľstva síl KFOR.

Ženijná jednotka Armády SR v misii AFOR bola historicky prvou organickou jednotkou našej armády pôsobiacou v operácii na podporu mieru pod vedením NATO.

web stránka NATO AFOR

 


11. Misia NATO KFOR - ženijná jednotky (1999 - 2002)

Od septembra 1999 sa slovenská ženijná jednotka, ktorá pôsobila v misii AFOR, presunula do Kosova a stala sa súčasťou síl KFOR. Jej základňou bol tábor Casablanca neďaleko Suva Reka v nemeckom sektore.
Až do marca 2002 príslušníci jednotky opravovali cesty a ďalšie komunikácie, vykonávali odmínovacie práce a postavili niekoľko civilných objektov, ktoré slúžia miestnym obyvateľom.

Velitelia jednotky AFOR a KFOR:

 • mjr. Ing. Ján JURKENÍK, júl 1999 - september 1999,
 • pplk. Ing. Ondřej NOVOSAD, september 1999 - september 2000,
 • mjr. Ing. Miroslav ČIČMAN, september 2000 - september 2001,
 • pplk. Ing. Štefan IVAN, september 2001 - marec 2002

 


 

12. Strážna misia OSN UNGCI v Iraku, United Nations Guard Contingent in IRAQ (1991 - 2003)

Strážna misia OSN UNGCI bola zriadená na základe memoranda o porozumení medzi OSN a vládou Iraku na ochranu pracovníkov humanitárnych organizácií a pre vytvorenie bezpečnosti Kurdov a Šiítov. V misii pôsobili príslušníci Armády SR a ozbrojených síl SR do februára roku 2003.

Velitelia jednotky:

 • pplk. Mgr. Ján CHOVAN, august 2000 - august 2001,
 • pplk. Luděk HAUERLAND, august 2001 - február 2003

viac informácií na web stránke OSN

 


13. Misia UNMEE Eritrea/Etiópia, United Nations Missions in Ethipia and Eritrea (2000 - 2004)

Hlavným cieľom mierovej misie uskutočnenej na základe rezolúcie BR OSN č. 1312 a 1320 z roku 2000 bolo podporiť mierový proces a normalizáciu vzťahov medzi Etiópiou a Eritreou. Do mierovej misie s dislokáciou v Eritrei nastúpili slovenskí vojaci v januári 2001. Naša ženijná jednotka mala do 200 mužov a bola súčasťou štvortisícového kontingentu zloženého z vojakov 45 krajín. Hlavný tábor prvej slovenskej jednotky na africkom kontinente bolo pri meste Adi Quala, ďalšie sa nachádzali Barante, Gergere a Assebe.
Hlavnou úlohou slovenských vojakov bolo odmínovanie, opravy a stavby ciest a brodov, spevňovanie plôch a ďalšie stavebno-ženijné práce.

Velitelia jednotky UNMEE:

 • pplk. Ing. Ján PÁLENÍK, december 2000 - december 2001,
 • pplk. Ing. Jaroslav VALKO, december 2001 - jún 2002,
 • pplk. Ing. Miroslav ČIČMAN, jún 2002 - jún 2003,
 • pplk. INg. Radislav JELÍNEK, jún 2003 - júl 2004.

web stránka OSN - misia UNMEE

 


 

14. Misia UNMISET Východný Timor, United Nations Mission of Support in East Timor (2001 - 2003)

Na základe Mandátu Generálneho tajomníka OSN č. DPKO/MILAD/200149 zo dňa 15. 2. 2001 vláda SR vo svojom uznesení č. 435 zo 157. schôdze vlády SR zo dňa 16. 5. 2001 rozhodla a NR SR 12. 6. 2001 schválila účasť Armády SR na mierovej misii vo Východnom Timore - UNTAET. Do Východného Timoru bola dňa 5. 7. 2001 vyslaná vojenská poľná nemocnica, ktorá sa rozvinula v meste SUAI.

web stránka OSN - misia UNMISET

 


 

15. Trvalá sloboda, Kuvajt, Enduring Freedom, Kuwait (2003)

NR SR na svojom zasadnutí 6. februára 2003 schválila vyslaním 75-člennej roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany do Perzského zálivu zapojenie sa Slovenska do síl medzinárodnej koalície pripravených vymôcť plnenie rezolúcie BR OSN. Spolu 74 príslušníkov ozbrojených síl SR pôsobilo od začiatku marca 2003 do 13. júna 2003 v kuvajtskom Camp Dohá v zostave 1. česko-slovenského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

 


 

16. Operácia NATO - SFOR, Stabilisation Forces, Bosnia and Herzegovina (2002 - 2003)

V operácii SFOR na území Bosny a Hercegoviny a Chorvátska participovalo 18 619 vojakov z členských krajín NATO a 1638 zo 17 nečlenských štátov NATO (Albánsko, Argentína, Austrália, Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Maroko, Nový Zéland, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko). Široká medzinárodná účasť v silách SFOR bola výrazom úsilia medzinárodného spoločenstva vytvoriť predpoklady na stabilizáciu situácie v oblasti.

Na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN č. 1088 z 12. decembra 1996, boli sily SFOR (Stabilisation Force) ako právny nástupca síl IFOR (Implementation Force – operácia NATO na podporu mieru zahájená 16. decembra 1995 na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1031), poverené implementáciou vojenských aspektov mierovej dohody. Podobne ako IFOR, aj SFOR operuje v zmysle kapitoly VII (peace enforcement) Charty OSN.

Poslaním SFOR bola zabrániť ozbrojeným konfliktom, nepokojom, zamedziť zastrašovaniu občanov a prispievať k vytváraniu podmienok pre implementáciu civilných aspektov mierovej dohody. Cieľom bola podpora stabilizácie situácie v regióne, návratu utečencov a vysťahovaných osôb, opatrení na úseku verejnej bezpečnosti, nastolenie demokratických praktík a postupov civilnej kontroly v ozbrojených silách.

Vyslanie vrtuľníkovej jednotky Armády Slovenskej republiky do mnohonárodnej divízie juhozápad ako integrálna súčasť operácie NATO na podporu mieru SFOR malo významnú medzinárodnopolitickú dimenziu a bolo v súlade so zahraničnopolitickou a bezpečnostnou orientáciou Slovenskej republiky. Účasťou Armády Slovenskej republiky sa v tejto oblasti podporil mierový proces na Balkáne, posilnilo postavenie Slovenska medzi zainteresovanými krajinami a podnietilo pozitívne formovanie kvality vzťahov s členskými krajinami NATO. Vzhľadom na predpokladaný vývoj a časový horizont nastolenia trvalého mieru v Bosne a Hercegovine rozšírenie účasti v operácii SFOR zrovnoprávnilo nielen postavenie Slovenskej republiky v konzultáciách a v príprave rozhodnutí o budúcej angažovanosti medzinárodného spoločenstva na mierovom procese v tejto krajine, ale zároveň vytvorilo príležitosť prispieť k aplikácii stratégie zameranej na posilnenie vplyvu európskych krajín v riešení bezpečnostných problémov kontinentu.

Významný prínos účasti Armády Slovenskej republiky v operácii SFOR spočíva tiež v tom, že išlo o prvé vyslanie leteckej jednotky vzdušných síl do mierovej operácie, čím celé vzdušné sily získali cennú skúsenosť v oblasti operačného plánovania pri vysielaní a pôsobení svojich jednotiek v mierových operáciách.

web stránka misie SFOR

 


 

17. Operácia CONCORDIA, Macedónsko (2003)

Európska únia prevzala misiu pod názvom CONCORDIA dňa 31. marca 2003 na základe dohody s NATO, ktoré k tomuto dátumu ukončilo svoje pôsobenie v misii. NR SR 10. apríla 2003 schválila účasť jedného príslušníka ozbrojených síl SR v misii v Macedónsku.

 


 

18. UNAMSIL, United Nations Mission in Sierra Leone (1999 - 2005)

V misii pôsobili od roku 1999 dvaja príslušníci OS SR. Úlohou misie bola kontrola realizácie mierovej dohody medzi vládou Sierra Leone a Spoločným revolučným frontom (RUF), monitorovanie vojenskej a bezpečnostnej situácie v krajine, dodržiavania ľudských práv a procesu demilitarizácie a demobilizácie. Úloha odzbrojenia bola splnená. Naši pozorovatelia sa podľa svojho zaradenia zúčastňovali na zhromažďovaní informácií v teréne, ich spracovávaní a vyhodnocovaní, podieľali sa na komplexnom vyhodnocovaní vojenských hrozieb, zhromažďovaní údajov o ťažbe diamantov a obchode s nimi a na tvorbe výsledného dokumentu.
Počas roku 2005 odovzdávali príslušníci misie svoje kompetencie silovým rezortom a štátnej správe Sierra Leone. Misia si v roku 2005 ponechala len jednotky rýchleho zásahu s dislokáciou v oblasti hlavného mesta.

Velitelia jednotky:

 • mjr. PaedDr. Jaroslav HORVÁTH, august 1999 - august 2000,
 • pplk. Ing. Miroslav DOBRODENKA, august 2000 - august 2001,
 • mjr. Ing. Peter PEŤOVSKÝ, august 2001 - august 2002,
 • pplk. Ing. Miroslav ŠOTER, august 2002 - august 2004,
 • pplk. Miroslav DOBRODENKA, august 2004 - február 2005,
 • kpt. Ing. Juraj SEPEŠI, február 2005 - december 2005.

web stránka OSN - misia UNAMSIL

 


 

19. Operácia Trvalá sloboda, Operation Enduring Freedom, Afganistan (2002 - 2005)

Operácia Trvalá sloboda má za cieľ napomôcť obnove mierového života v desaťročia vojnami sužovanom Afganistane a zároveň eliminovať pôsobenie teroristických organizácií a zničiť ich základne v mestách i v odľahlých mohutných horstvách.

Prvá časť slovenských ženistov a špecialistov na údržbu a obnovu letísk odletela do Afganistanu 19. augusta 2002. Hlavnou úlohou našich ženistov bola obnova letiska pri meste Bagram. Na rekonštrukcii a opätovnom vybudovaní vzletových a pristávacích plôch sa priamo podieľali spolu s americkými a talianskymi vojakmi. Slovenský tábor bol súčasťou medzinárodnej vojenskej základne, ktorá ležala priamo na letisku. Vojaci OS SR až na malé výnimky pracovali s technikou, ktorú si priviezli z vlasti.

Naša účasť v operácii Trvalá sloboda mala pre Slovenskú republiku mimoriadny význam z hľadiska jej medzinárodno-politickej akceptácie a politicko-bezpečnostnej prestíže v rámci boja proti terorizmu.

Na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 2004 zo 14. decembra 2005 a po predchádzajúcej dohode s NATO bola 40- členná jednotka presunutá z koaličnej operácie Trvalá sloboda pod vedením USA do operácie ISAF pod vedením NATO a spojená so ženijnou odmínovacou jednotkou už pôsobiacou v tejto operácii do multifunkčnej ženijnej roty Kábulskej medzinárodnej brigády.

Velitelia jednotky Trvalá sloboda:

 • pplk. Ing. Ján DURMIS, august 2002 - september 2003,
 • pplk. Ing. Ján TRUSKA, september 2003 - október 2004,
 • mjr. Ing. Vladimír KUCHÁR, október 2004 - december 2005.

web stránka misie Enduring Freedom

 


 

20. Operácia Iracká sloboda, Operation Iraqui Freedom, Irak (2003 - 2007)

NR SR 19. júna 2003 schválila účasť ženijnej jednotky OS SR v rámci operácie Iracká sloboda. Medzinárodno-právnym základom na vyslanie jednotky sa stala májová rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzýva členské štáty na aktívne podieľanie sa na obnove a rekonštrukcii Iraku.

Slovenský kontingent pôsobí v rámci stabilizačných síl v Iraku v poľskom sektore medzi Bagdadom a Basrou. Rota je podriadená priamo veliteľstvu mnohonárodnej divízie, ktorá pozostáva z príslušníkov armád 21 štátov. Úlohou jednotky je vykonávať odmínovacie a pyrotechnické práce a likvidáciu zbraní a munície na území Iraku.

Velitelia jednotky Iracká sloboda:

 • pplk. Ondřej NOVOSAD, júl 2003 - január 2004
 • pplk. Karol NAVRÁTIL, február 2004 - august 2004
 • pplk. Anton SLÁDEČEK, august 2004 - marec 2005
 • pplk. Daniel ZMEKO, marec 2005 - august 2005
 • ppplk. Ing. Ivan PÁNIS, august 2005 - február 2006
 • pplk. Ing. Martin MICHALKO, február 2006 - september 2006
 • mjr. Ing. Miroslav GARDLO, september 2006 -  február 2007

web stránka mnohonárodnej divízie

 


 

21. Akcia EÚ na podporu misie Africkej únie (AÚ) AMIS II v Sudáne/Darfúre

Slovenská republika sa zúčastňuje na akcii EÚ na podporu Africkej únie v Darfúre/Sudáne, na základe uznesenia vlády SR č.927 z 23. novembra 2005.

Konflikt v oblasti Darfúr vypukol začiatkom roka 2003 predovšetkým z dôvodu nespokojnosti s distribúciou ekonomických zdrojov v krajine. Úlohu hlavného sprostredkovateľa pri hľadaní politického riešenia konfliktu prevzala Africká únia (AÚ), ktorá 28. mája 2004 rozhodla o rozmiestnení pozorovateľskej misie (AMIS) v oblasti Darfúr, s úlohou dohliadať na dodržiavanie Dohody o prímerí z apríla 2004. BR OSN vo svojej rezolúcii č. 1556 z 30. júla 2004 schválila nasadenie medzinárodných pozorovateľov v oblasti Darfúru pod vedením AÚ a vyzvala členské štáty OSN, aby sa zapojili.

Slovenská republika bola v misii zastúpená dvomi profesionálnymi vojakmi zaradenými do pozorovateľských tímov v sektore 3 – El Genaina.

Príspevok SR do akcie EÚ na podporu misie Africkej únie AMIS II v Sudáne/Darfúre predstavuje:

 

 • finančný príspevok prostredníctvom mechanizmu ATHENA, ktorým sa SR podieľa na spoločných nákladoch vojenskej zložky akcie (v zmysle čl. 11 jednotnej akcie);
 • vyslanie 2 príslušníkov OS SR ako vojenských pozorovateľov v rámci akcie EÚ na časovo neobmedzené obdobie od mája 2006 s operačným priestorom celého územia Sudánu so 6-mesačným rotačným obdobím

  Uznesením vlády SR č. 94 z 15. novembra 2006 vláda SR schválila ukončenie pôsobenia príslšníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky b operácii na podporu mieru Africkej únie AMIS II v Sudáne v Darfúre.

  web stránka

  Veliteľ jednotky:

  • kpt. Pavol CISÁRIK, máj 2006 - november 2006

   


   

  22. UNDOF (United Nations Disangagement Observer Force)

  Misia UNDOF v súlade s dohodou medzi Sýrskou arabskou republikou a Izraelským štátom o odpútavaní vojsk zabezpečuje pozorovanie, hliadkovanie a kontrolu režimu v zóne separácie, ktorá bola vytvorená odpútaním vojenských síl bojujúcich strán.

  V misii pôsobia vojaci ozbrojených síl SR od mája 1998. Plnia úlohy v rámci organizačného začlenenia do rakúskeho práporu AUSBATT. Slovenská 3. rota v zostave rakúskeho práporu plní svoje úlohy zo siedmich stálych pozícií, v priestore o rozlohe 58km2. Úlohy sú plnené vysielaním peších denných, motorových denných a nočných a špeciálnych nočných hliadok, čím sa zvyšuje flexibilita a účinnosť plnenia úloh. 3. rota nepretržite vyčleňuje hliadku rýchlej reakcie a skupina a rýchlej reakcie, ktoré sú využívané pri narušeniach a na ochranu síl a prostriedkov jednotiek OSN. Cieľom hliadkovania a pozorovania na pozíciách bolo zisťovať situáciu v určených priestoroch a prípadné narušenia medzinárodných zmlúv na vizuálnu vzdialenosť.

   

  V dňoch 5. - 12. júna 2008 bolo vykonané odovzdanie operačnej úlohy a priestoru zodpovednosti príslušníkom chorvátskej armády.

  Velitelia jednotky:

  • kpt. Ing. Rastislav Rašla, máj 1998 - máj 1999
  • kpt. Ing. Ivan Kováč, máj 1999 - november 1999
  • pplk. Ing. Ivan Verbich, november 1999 - máj 2000
  • mjr. Ing. Ivan Bačík, máj 2000 - máj 2001
  • pplk. Ing. Peter Čižmárik, máj 2001 - máj 2002
  • mjr. Ing. Peter Švrlo, máj 2002 - jún 2003
  • mjr. Ing. Ľubomír Kochanský, jún 2003 - jún 2004
  • pplk. Ing. Ján Tománek, jún 2004 - október 2005
  • mjr. Ing. Vojtech MOJZES, október 2005 - júl 2006
  • mjr. Ing. Juraj Farkaš, júl 2006 - jún 2007
  • mjr. Ing. Vladimír Grišlo, jún 2007 - december 2007
  • pplk. Ing. Jozef FIGURA, december 2007 - jún 2008

   

   


   

  23. ISAF (International Security Assistance Force)

  Vojenská operácia (ďalej len „operácia“) ISAF bola spustená rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1386 z 20. decembra 2001 a bola prvotne zameraná na poskytovanie bezpečnosti v hlavnom meste Afganistanu, Kábule. Zodpovednosť za operáciu ISAF prevzalo v auguste 2003 NATO. V októbri 2003 rozhodla Bezpečnostná rada OSN o rozšírení mandátu ISAF, čo umožnilo postupné rozšírenie tejto operácie v rámci celého Afganistanu. Rozšírenie operácie ISAF na celé územie Afganistanu pod vedením NATO prebehlo v 4 fázach (v poradí sever, západ, juh a východ krajiny) v priebehu decembra 2003 až októbra 2006. Rozširovanie operácie ISAF bolo uskutočnené hlavne prostredníctvom provinčných rekonštrukčných tímov (PRT), ktorých úlohou sa stalo rozširovanie právomocí centrálnej afganskej vlády a podpora bezpečnosti a rozvoja Afganistanu. Popri vojenskom úsilí prebiehali v krajine aj politické procesy, ktorých cieľom bolo nasmerovať Afganistan na cestu stability a rozvoja. Popri fungujúcich PRT zohrávala v krajine čoraz väčšiu úlohu centrálna afganská vláda pod vedením prezidenta Hamída Karzaja. V prieLogo ISAF behu nasledujúcich rokov postupne dochádzalo k zapájaniu väčšieho počtu krajín a zvyšovaniu počtov ich príspevkov v tejto operácii, ktoré v decembri 2012 predstavovali 102 011 vojakov z 50 krajín.

  Na summite v Chicagu (20, mája 2012) bol schválený Strategický plán NATO pre Afganistan, ktorý určuje smerovanie operácie ISAF na obdobie do roku 2014 a ďalšie angažovanie sa NATO v Afganistane po roku 2014. Prebieha plánovanie novej nebojovej operácie NATO v Afganistane po roku 2014, ktorá bude charakterom zameraná na plnenie výcvikových, asistenčných a poradných úloh pre vládu Afganistanu vrátane Afganských národných bezpečnostných síl.

  Velitelia jednotky:

  • mjr. Ing. Ivan Kováč, máj 2004 - november 2004
  • mjr. Ing. Ján Gajdoš, november 2004 - január 2005
  • mjr. Ing. Zoltán Farkaš, február 2005 - august 2005
  • mjr. Ing. Ladislav Kiseľ, august 2005 - apríl 2006
  • pplk. Ing. Richard Rohleder, máj 2006 - október 2006
  • mjr. Ing. Tomáš Bobko, november 2006 - jún 2007
  • mjr. Ing. Daniel Draganovksý, jún 2007 - december 2007
  • kpt. Ing. Štefan Varga, december 2007 - jún 2008
  • kpt. Ing. František Mihalovič, jún 2008 - september 2008
  • mjr. Ing. Adrián Melega, september 2008 - december 2008
  • pplk. Ing. Jozef Kotas, december 2008 - jún 2009
  • pplk. Ing. Jozef Ševčík, jún 2009 - december 2009
  • pplk. Ing. Alexander Schober, december 2009 - jún 2010
  • pplk. Ing. Marián Mjartan, jún 2010 - december 2010
  • pplk. Ing. Peter Švrlo, december 2010 - jún 2011
  • pplk. Ing. Štefan Acsai, jún 2011 - december 2011
  • pplk. Ing. Róbert Plávka, december 2011 - jún 2012
  • pplk. Ing. Marián Makay, jún 2012 - december 2012
  • pplk. Ing. Zoltán Farkaš, december 2012 - jún 2013
  • pplk. Ing. Peter Ondrejka, jún 2013 - november 2013
  • plk. Ing. Svetozár Bohuš, november 2013 - jún 2014
  • plk. Ing. Zoltán Iboš, jún 2014 - september 2014
  • pplk. Ing. Vladimír Grišlo, september 2014 - december 2014
  • pplk. Ing. Pavel Švelka, december 2014

   


   

  24. EUTM MALI (European Union Training Mission MALI)

  Operácia EUTM je výcviková misia EÚ založená 18.2.2013 na základe žiadosti politických predstaviteľov Mali (r. 2012) a rozhodnutia BR OSN č.2085. Poslaním EUTM je znovunastolenie ústavného a demokratického práva na celom území republiky Mali. Úlohou EUTM je cestou poradenstva a výcviku MAF pomôcť Malijskej vláde pri uplatňovaní suverenity na celom území krajiny, eliminácií organizovaného zločinu a teroristických hrozieb. Dva základné piliere tréningovej misie vychádzajú z poradensta a tréningu Malijských ozbrojených síl.

  Pôsobenie Slovenskej republiky v misii EUTO Mali Príslušníci OS SR pôsobia v EUTM Mali na základe uznesenia Národnej rady SR č. 1861/2015, pričom mandát autorizuje vyslanie do 5 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do EUTM MALI na plnenie úloh podľa ich zaradenia, a to v celom priestore tejto misie na dobu jednej rotácie, t. j. na 6 mesiacov.

  Velitelia jednotky:

  • pplk. Ing. Róbert Mede, marec 2016 - august 2016

   


   

  Účasť slovenských vojakov v misiách v rámci československej federálnej armády:

  • Dozorná komisia neutrálnych štátov pre Kóreu, OSN, Neutral Nations Supervisory Commision for Korea (1953 - 1993)
  • Pozorovateľská misia OSN UNOSOM v Somálsku, United Nations Protection in Somalia (1992 - 1993)
  • Mierová misia OSN UNPROFOR v bývalej Juhoslávii, United Nations Protection Force (1992 - 1995)

    • Skočiť na hlavné menu


  Skočiť na hlavné menu