Operácie medzinárodného krízového manažmentu


Píše sa rok 1993. 1. mája tohto roku sa slovenskí ženisti vydávajú na cestu do chorvátskych miest Daruvaru a Lipiku, aby sa začlenili do mierovej misie OSN UNPROFOR. Je to po prvýkrát, čo príslušníci Armády SR pôsobia mimo územia republiky v operáciách na podporu mieru pod hlavičkou Organizácie spojených národov, Severoatlantickej aliancie, Európskej únie alebo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Odvtedy sa vo viac ako dvadsiatich misiách na podporu mieru vystriedalo do 10 000 slovenských vojakov.

Slovenská republika sa od svojho vzniku aktívne podieľa v súlade so svojimi záujmami a prioritami bezpečnostnej a obrannej politiky štátu prehlbovaní mieru a upevňovaní bezpečnosti v Európe a vo svete nielen svojimi politickými a diplomatickými aktivitami, ale aj aktívnou účasťou svojich ozbrojených síl na operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Zásadné zmeny bezpečnostného prostredia v posledných rokoch a členstvo Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii zvýšili mieru jej zodpovednosti za bezpečnejší a stabilnejší svet. Táto skutočnosť vyžaduje prijať nové stanovisko pri rozhodovaní o účasti ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.

 

Mapa Sveta 1
Mier
je stav medzinárodných vzťahov charakterizovaný z viacerých hľadísk: je najvyššou hodnotou ľudstva, je stav vylučujúci vojnu a vyžadujúci medzinárodnú spoluprácu štátov vo svete, je súčastou základných zásad medzinárodného práva

Vojna
je organizované násilie ozbrojencov medzi sociálnymi skupinami smerujúce k fyzickému zničeniu protivníka, alebo k podlomeniu jeho vôli obhajovať svoje pôvodné záujmy

Intervencia

je nedovolené zasahovanie jedného alebo viacerých štátov do vnútorných záležitostí iného štátu alebo skupiny štátov

Agresia
je intervencia spojená s použitím ozbrojenej sily

Humanitárna intervencia
je mocenský zásah jedného štátu alebo skupiny štátov do suverenity iného štátu po súhlase BR OSN s cieľom ochrániť isté základné záujmy a práva občanov a iných zdržiavajúcich sa osôb proti tomuto štátu

Mierová zmluva
je medzinárodná zmluva, ktorá ukončuje vojnový stav medzi bojujúcimi stranami, stanovuje podmienky a charakterizuje novú úroveň vzťahov

Klasifikácia druhov operácií na podporu mieru, OSN

 • prevencia konfliktov (Conflict prevention),
 • budovanie mieru (Peace Building),
 • dočasná správa (Transitional Administration),
 • udržiavanie mieru (Peace Keeping)

Klasifikácia druhov operácií na podporu mieru, NATO
 • operácie na udržanie mieru (Peacekeeping),
 • operácie na vynútenie mieru (Peace Enforcement),
 • operácie na prevenciu konfliktu (Conflict Prevention),
 • operácie na nastolenie mieru (Peacemaking),
 • operácie na budovanie mieru (Peacebuilding),
 • humanitárne operácie (Humanitarian Operations)

Klasifikácia druhov operácií na podporu mieru, EÚ
 • humanitárne a záchranné operácie (Humanitarian and Rescue Tasks),
 • operácie na udržiavanie mieru (Peacekeeping Tasks),
 • operácie bojových síl v krízovom manažmente,
 • vrátane udržania mieru (Task of Combat Forces in Crisis Management including Peacekeeping)

Klasifikácia druhov operácií na podporu mieru, OBSE
 • preventívna diplomacia, riešenie konfliktov v počiatočnom štádiu,
 • kontrola zbrojenia a odzbrojovania,
 • posilňovanie ľudských práv a pravidiel trhového hospodárstva,
 • monitorovanie dodržiavania bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv a dohôd,
 • riešenie otázok etnických menšín a problémov medzietnického napätia,
 • trvalá prítomnosť v krízovej oblastiSkočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu