Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov


vedúci oddelenia telefón e-mail
Ing. Richard Zimányi
+421 960 317 493
+421 903 824 014
richard.zimanyi@mod.gov.sk
zamestnanci
Mgr. Natália Fedáková +421 960 317 492 natalia.fedakova@mod.gov.sk
Mgr. Andrea Némethová +421 960 317 675 andrea.nemethova@mod.gov.sk
Alena Rumanová +421 960 317 490 alena.rumanova@mod.gov.skUžitočné kontaktyŠtátne inštitúcie


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky    www.mosr.sk
Vojenský ústav sociálneho zabezpečenia    www.vusz.mil.sk
Bytová agentúra rezortu obrany (BARMO)    www.barmo.sk
Horezza    granithotels.sk
Vojenský historický ústav (VHÚ)    www.vhu.sk


Organizácie združujúce vojnových veteránov


Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    www.szpb.sk
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky    www.uvv-sr.sk
UN-VETERAN Slovakia    www.webareal.sk/unveteransvk
Zväz vojakov Slovenskej republiky    www.zvazvojakov.sk
Vojenská podporná nadácia    www.vojenskanadacia.sk


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu