Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
23.10.2019 Prápor CSS Prešov - Opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Čistenie vodárenských zariadení (studne) - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Čistenie vodárenských zariadení (vodojemy) - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, KK, b.č.151 a 5, DK b.č.1 - výmena podlahových krytín Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.10.2019 Zásobovacia základňa III, Zemianske Kostoľany - rezivo, výrobky z reziva Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.10.2019 13. mechanizovaný prápor Levice - Oprava a údržba výcvikových zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.10.2019 13. mechanizovaný prápor Levice - Elektroinštalačný materiál Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, K-SNP, b.č. 93 - oprava vonkajšieho oplotenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.10.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Odmasťovací prostriedok ZOK 27 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.10.2019 Protilietadlová raketová brigáda Nitra - Náhradné diely na traktor Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.10.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Technický materiál pre palivové hospodárstvo Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.10.2019 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Technický materiál pre palivové hospodárstvo Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.10.2019 Zásobovacia základňa I Nemšová - Umývanie vozidiel Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.10.2019 Taktické krídlo Sliač - Filtračné vložky Faudi 1.3-500 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.10.2019 Vojenský útvar 1008 Prešov - Potraviny - Omšové víno, Hostia - malá, stredná Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2019 Prápor CSS Prešov - tovary Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
18.10.2019 Protilietadlová raketová brigáda Nitra - Decentrál-Záručné opravy dopravnej techniky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2019 VÚ 1049 Sereď - Zabezpečenie zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR - príslušníkov VÚ 1049 Sereď formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1049 Sereď vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad, MS Kvetnica - barákový tábor - zvýšenie kapacity trafostanice Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, b.č. 13, 19, 113, 135, 138, T - 46-61 - oprava vzduchotechniky - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Demolácia (odstránenie) stavby Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.10.2019 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, budova Posádkovej hudby - oprava kanalizácie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.10.2019 Dopravné krídlo Kuchyňa - Ručné nástroje a príslušenstvo Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.10.2019 Protilietadlová raketová brigáda Nitra - Technické plyny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu