NSIP


 

NSIP - NATO Security Investment Programme
Program bezpečnostných investícií NATO


NSIP je program kapitálových investícií Severoatlantickej aliancie do spoločných spôsobilostí, ktoré sú požadované a identifikované strategickými veliteľmi NATO na plnenie ich úloh a ktorých financovanie je nad možnosti národných zdrojov členských krajín. NSIP je zameraný na výstavbu spoločnej infraštruktúry pre potreby výcviku a nasadenia síl NATO na obranu členských štátov a podporu operácií NATO. Financovanie sa uskutočňuje s použitím spoločných finančných prostriedkov aliancie, na ktoré pravidelne prispievajú všetky členské štáty aliancie v rámci národných príspevkov. Program NSIP nie je hradený zo stáleho rozpočtu NATO. Program sa realizuje pod dohľadom Výboru pre investície NATO.

Spoločnosti na realizáciu projektov sa v rámci programu vyberajú formou národných verejných súťaží (National Competitive Bidding) a medzinárodných verejných súťaží (International Competitive Bidding), čo umožňuje spoločnostiam a podnikateľským subjektom z členských krajín aliancie, spĺňajúcich požadované podmienky, zúčastňovať sa na realizácii projektov v akomkoľvek členskom štáte aliancie. Ak to hostiteľská krajina, alebo agentúra NATO vyžaduje, je pre účasť spoločností v konkrétnej medzinárodnej verejnej súťaži potrebné vydanie deklarácie spôsobilosti (Declaration of Eligibility), ktoré vydáva ministerstvo obrany krajiny, v ktorej je spoločnosť registrovaná.

Vydanie deklarácie spôsobilosti pre účasť slovenských spoločností v medzinárodných verejných súťažiach NSIP je podmienené splnením podmienok pre zaradenie do databázy NSIP Ministerstva obrany SR (ďalej len „MO SR“), ktoré sú definované v časti Kvalifikačný systém dodávateľov. Opis priebehu medzinárodných verejných súťaží je uvedený v časti Proces NSIP.

Činnosti spojené s realizáciou programu NSIP v Slovenskej republike koordinuje Úrad správy majetku štátu MO SR.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu