Nariadenia vlády Slovenskej republiky


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 Z. z. o zrušení Vojenského obvodu Javorina
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/455/20110101

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 122/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním zahraničného príspevku
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/122/20080401

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2006 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/157/20150401

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/410/20060315

Posledná aktualizácia: 22.07.2016, 11:14

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu